Laatste nieuws

21-09-2020
Asfalteren op de Waddendijk
ASFALT
18-09-2020
Aanbrengen riool en inrichting Kerkuillande en aanbrengen riool Monnikenweg
Waarom deze brief?
17-09-2020
Afsluiting Waddendijk/Rode Kruisstraat
De werkzaamheden van fa. Beentjes in de Rode Kruisstraat zijn naar de bouwvak weer gestart. Helaas door miscommunicatie zijn de werkzaamheden een week eerder gestart dan Van Gelder had gehoopt. Gelukkig duren de werkzaamheden maar twee weken.
15-09-2020
Aanbrengen spoor Alexanderstraat / Javastraat en aanbrengen Willemsparkbrug
Hierbij laten wij foto's zien van het aanbrengen van spoor aan de Alexanderstraat/ Javastraat en het aanbrengen van damwanden aan de Willemsparkbrug.
08-09-2020
Straatwerk Janus Baulingstraat
Graag willen wij u omtrent de volgende werkzaamheden en wijziging informeren.
07-09-2020
Werkzaamheden loden leidingen | Waternet | Vlielandstraat
Ymere werkt samen met de Gemeente Amsterdam, Waternet, en verschillende aannemers (co-makers) om de loden waterleidingen te vervangen. Om bij de leidingen te komen, wordt op sommige plekken de stoep of straat opengemaakt.