Bouwrijp maken Bloemendal Barneveld


15-07-2021 Nijkerkerweg Barneveld Dinsdag is het VRI systeem uitvoerig getest en in de middag is het volledig in werking getreden. Het verkeer kan sinds deze week weer gebruik maken van de Nijkerkerweg. 
10-07-2021 Nijkerkerweg Barneveld Vandaag zijn ter hoogte van de aansluitingen 3 lagen asfalt aangebracht. Daarnaast is direct na de asfaltwerkzaamheden de tijdelijke markering aangebracht. Vannacht wordt het werkvak weer opengesteld voor verkeer. 
09-07-2021 Nijkerkerweg Barneveld Vannacht zijn beide aansluitingen gefreesd van de bestaande Nijkerkerweg en het nieuwe wegdeel. Vandaag overdag worden de bandenlijnen aangebracht langs deze aansluitingen en wordt de puinbaan geprofileerd. De wegdelen worden voorbereid op de asfaltwerkzaamheden. Morgen vroeg starten wij met het aanbrengen van het asfalt. Zodra dit afgerond is, wordt de tijdelijke markering aangebracht. 

Zaterdag- op zondagnacht wordt het werkvak weer opengesteld voor gemotoriseerd verkeer. Het is hierbij goed om rekening te houden met de verkeerssituatie. De verkeersregelinstallatie is namelijk wél geplaatst, maar nog niet in gebruik. Het verkeer wordt dan tijdelijk nog geregeld worden door middel van de 'normale' voorrangsregels.

Dinsdag 13 juli wordt de VRI (verkeersregelinstallatie) uitvoerig getest, waarna hij in de middag in gebruik genomen kan worden. 

Wilt u meer afbeeldingen zien van de uitvoering? Klik dan op   Foto's.  
08-07-2021 Nijkerkerweg Barneveld Vandaag zijn voor de VRI (verkeersregelinstallatie) de eerste lussen geslepen. De verkeersregelinstallatie weet daardoor wanneer en waar er verkeer rijdt, zodat de verkeerslichten snel op groen springen. 

Vanavond om 19:00 wordt de Nijkerkerweg afgesloten. Vanaf dan is het tijdelijk niet meer mogelijk om gebruik te maken van de weg en zal er omgereden moeten worden. Zaterdag- op zondagnacht wordt het werkvak weer opengesteld voor gemotoriseerd verkeer. Zie voor overige informatie onderstaande berichten, de   Planning   en   Foto's  .
06-07-2021 Nijkerkerweg Barneveld Het asfalt voor de hoofdingang van de toekomstige nieuwbouwwijk Bloemendal ligt er netjes in. De tijdelijke markering is daarnaast ook aangebracht en de stratenmakers zijn deze week druk bezig met het aanbrengen van de bestrating in onder andere de middengeleiders. 02-07-2021 Nijkerkerweg Barneveld Gister en vandaag zijn de onderlagen van het asfalt aangebracht ter hoogte van de hoofdingang van de toekomstige nieuwbouwwijk Bloemendal. 

Komende week wordt op donderdag om 20:00 de Nijkerkerweg afgesloten. Van donderdag 8 juli 20:00 tot en met zaterdag 10 juli 23:59 wordt de weekendafsluiting toegepast op het werkvak. Het is voor gemotoriseerd verkeer dan niet mogelijk om gebruik te maken van de Nijkerkerweg. Er zal omgereden moeten worden over de A30, de Rijksweg en de Stationsweg te Barneveld.

Wilt u meer afbeeldingen zien van de uitvoering? Klik dan op   Foto's.  

17-06-2021 Bloemendal, Nijkerkerweg Barneveld Momenteel zijn we bezig met het voorbereiden van het oostelijke deel van de Nijkerkerweg te Barneveld. De bandenlijnen zijn voor een groot gedeelte geplaatst en de onderbaan en de fundering zijn aangebracht. 

In de aankomende weken staan een aantal belangrijke data gepland. Op 1 en 2 juli wordt het oostelijke wegdeel van de Nijkerkerweg geasfalteerd. Dit deel blijft echter afgesloten en het westelijke deel blijft - zoals nu - bereikbaar voor het doorgaande verkeer. In het weekend van 8, 9 en 10 juli wordt er een weekendafsluiting toegepast op het gehele werkvak. Het is dan niet mogelijk om gebruik te maken van de Nijkerkerweg.

Ter hoogte van de toekomstige ingang van de woonwijk wordt momenteel het riool gelegd. Dit is in onderstaande afbeeldingen én onder het kopje   Foto's  , zichtbaar. 

11-06-2021 Nijkerkerweg Barneveld Op de plek van het toekomstige kruispunt is de oude fundering verwijderd. Vandaag zijn we druk bezig met het aanbrengen van de nieuwe fundering. Daarnaast wordt de grote put geplaatst over het bestaande riool heen. Zie onderstaande afbeeldingen!

Wilt u meer afbeeldingen zien van de uitvoering? Klik dan op   Foto's.  

07-06-2021 Nijkerkerweg Barneveld Het gebruikelijke wegdeel van de Nijkerkerweg en het oostelijke fietspad zijn gefreesd, zichtbaar op onderstaande afbeeldingen. De komende tijd zal dit gedeelte voorbereid worden op de toekomstige kruising. 

Wilt u meer afbeeldingen zien van de uitvoering? Klik dan op   Foto's.  
07-06-2021 Nijkerkerweg Barneveld Vanmorgen vroeg is de omleiding op de Nijkerkerweg omgezet, zodat het verkeer gebruik kan maken van het nieuwe wegdeel en het fietsverkeer van het nieuwe fietspad. Op deze manier kunnen wij veilig onze werkzaamheden voortzetten op de bestaande weg. 

Vandaag zijn we begonnen aan fase 3, zie   planning.  Het bestaande wegdeel en het fietspad ten oosten van de Nijkerkerweg worden vandaag gefreesd. Vervolgens zal de Nijkerkerweg voorbereid worden op de asfaltwerkzaamheden door het aanbrengen van onder andere een nieuwe fundering en kantopsluitingen. In fase 3 behoort ook het aanbrengen van het volledige kruispunt die in de toekomst de afwikkeling met de nieuwbouwwijk Bloemendal zal regelen. 

De asfaltwerkzaamheden voor de rijbaan, het kruispunt en het fietspad staan voorlopig gepland op 1 en 2 juli. Wanneer deze datum wijzigt ten gevolge van slechte weersomstandheden of andere oorzaken, brengen wij u tijdig op de hoogte. Daarnaast zullen wij rond week 26 / 27 ook de VRI (verkeersregelinstallaties) op de nieuwe kruising van de Nijkerkerweg opbouwen. 

Op onderstaande afbeeldingen zijn de bestaande en nieuwe weg zichtbaar. Wilt u meer afbeeldingen zien van de uitvoering? Klik dan op   Foto's.  
04-06-2021 Nijkerkerweg Barneveld Vandaag wordt de tussenlaag van het asfalt aangebracht ter hoogte van het nieuwe wegdeel van de Nijkerkerweg. Komende maandagochtend starten wij aan fase 3, zie  planning.  Hiervoor wordt de omleiding die wij nu toepassen omgebouwd. Op deze manier kan het verkeer doorrijden over het nieuwe wegdeel. Dit zal vanaf week 23 t/m week 27 toegepast worden. Het fietsverkeer gebruikt tijdens deze fase het nieuwe fietspad ten westen van de Nijkerkerweg. 

Wilt u meer afbeeldingen zien van de uitvoering van vandaag? Klik dan op   Foto's.  
03-06-2021 Nijkerkerweg Barneveld Vandaag is de onderlaag aangebracht op het nieuwe wegdeel van de Nijkerkerweg onder prachtige weersomstandigheden. Morgen zullen wij hier de tussenlaag aanbrengen. De deklaag zal in een weekend van juli aangebracht worden, samen met de aansluitingen van beide rijbanen. Nadat de markering aangebracht is op het nieuwe wegdeel, zal deze weg gebruikt worden tijdens de volgende fase. In fase 3 werken wij namelijk aan de huidige rijbaan, het oostelijke fietspad en de nieuwe kruising naar de nieuwbouwwijk Bloemendal. Zie voor de fasering die wij toepassen:   Planning  

Het transport werd vandaag ook in Barneveld ondersteund door elektrische vrachtauto's. Op een van de onderstaande afbeeldingen is deze (witte vrachtauto) zichtbaar. De vrachtauto rijdt op stroom en is dus een zeer duurzaam alternatief voor het rijden van asfalt!

Wilt u meer afbeeldingen zien van de uitvoering van vandaag? Klik dan op   Foto's.  

26-05-2021 Nijkerkerweg Barneveld Het nieuwe fietspad ten westen van de Nijkerkerweg ligt er netjes in, fase 1 is hiermee afgerond! Momenteel zijn de werkzaamheden van fase 2 bezig. Op onderstaande afbeelding is de fundering van de nieuwe rijbaan zichtbaar. Deze wordt op donderdag 03-06-2021 geasfalteerd. 


Vrijdag 21-05-2021 - Nijkerkerweg Barneveld Momenteel zijn wij bezig met de afrondingen van fase 1 van de Nijkerkerweg. De fasering die wij toepassen, is te lezen via:    Planning  .  Het fietspad ten westen van de Nijkerkerweg is aangebracht en op dit moment zijn we bezig met de aansluitingen op het bestaande fietspad. In de volgende fase gaan wij een nieuw deel rijbaan aanbrengen voor de Nijkerkerweg en hiervoor zijn we al bezig met de fundering. 

Afgelopen week hebben we het eerste stuk riool gelegd in de Nijkerkerweg, die vervolgens gaat aansluiten op de nieuwbouwwijk Bloemendal. Verder zijn we iedere dag druk bezig met het rijden van vrachten zand, om de toekomstige woonwijk op de juiste hoogte te brengen. Dit gaat om ca. 1200 m3 per dag.

Uitvoering Nijkerkerweg Barneveld In opdracht van de gemeente Barneveld voeren wij werkzaamheden uit aan de Nijkerkerweg te Barneveld. Daarnaast starten wij binnenkort met de aanleg van het riool voor de nieuwe woonwijk Bloemendal. Via deze app kunt u op de hoogte blijven over de voorgang van het project. 

Ten behoeve van de toekomstige ontsluiting van woonwijk Bloemendal moet de Nijkerkerweg worden aangepast. Om een goede doorstroming te garanderen zullen wij deze aansluiting in verschillende fases aanpakken. Op de foto's is zichtbaar hoe wij deze fases zullen regelen. 

De hulpdiensten rijden bij calamiteiten altijd door of langs het werkvak op. De wegen blijven altijd bereikbaar voor brandweer, ambulance en politie.

Mocht u gedurende de uitvoering vragen hebben over de uitvoering en planning of overlast ervaren welke volgens u bovenmaats is, neemt u dan contact met ons op. 

Niek Broekman via tel.  0638677055  of mail:  nbroekman@vangelder.com