Werkzaamheden Dorpsstraat LunterenWensen omgeving
Al enkele jaren is de wens vanuit de Dorpsstraat en omgeving om de weg veiliger in te richten. Met name hardrijden wordt als probleem gezien. Ook de oversteek door fietsers naar de sportvelden is een aandachtspunt. Sinds de aanleg van het drempelplateau zien we een lichte daling van de snelheid, maar de wens voor meer verkeersveiligheid is gebleven.

Verkeerskundige aanpassingen
Nu we vanwege het asfalt met de weg aan de slag gaan, willen we ook direct aanpassingen doen om de weg veiliger te maken. Zo hoeft de weg maar één keer open. De volgende aanpassingen worden uitgevoerd:
- We richten het gedeelte tussen Mielweg-Wormshoefweg in als 30km-gebied, omdat fietsers en auto's hier samen op de weg rijden;
- De weg wordt 2 meter smaller (even breed als de Dorpsstraat ten zuiden van de Mielweg);
- We maken rode fietsstroken van 1.70m breed en de rijbaan wordt 3 meter breed;
- Er komen aan de westzijde vakken van 1.5 tot 3.5 meter breed met daarin beplanting;
- De stoep aan de westzijde wordt minimaal 1.5 meter breed;
- Het drempelplateau voor de Wormshoef is uit 2019 en wordt niet aangepast;
- De verkeersgeleider ter hoogte van huisnummer 202 wordt aangepast en groener ingericht;
- De fietspaden tussen de Wormshoefweg en de rotonde worden opnieuw aangebracht;
- De noordelijke bocht Mielweg-Dorpsstraat wordt aangepast zodat de slinger verdwijnt.

Bijgaand vindt u een tekening.
 


OZ22003-DO115-UO-001-1.0 Dorpstraat Lunteren 1 OZ22003-DO115-UO-001-1.0 Dorpstraat Lunteren 1