Verlengde Amsterdamseweg - Bunschoterweg Ede

Bunschoterweg Ede Ede

Locatie

07-06-2021 Bunschoterpad Het grootste gedeelte van het Bunschoterpad is afgerond. Nadat het oude asfalt opgebroken was, is ook de oude fundering ontgraven, de nieuwe fundering aangebracht en geprofileerd. Na deze werkzaamheden konden de nieuwe banden en trottoirtegels worden aangebracht. Het straatwerk van de rijbaan ligt er strak in, nog een aantal afrondingen en dan wordt het Bunschoterpad weer volledig toegankelijk gemaakt.

31-05-2021 Bunschoterpad Het Bunschoterpad schiet al op. Momenteel zijn we bezig met het opnieuw straten van de betonstraatstenen in de rijbaan. Ook de trottoirs worden netjes opnieuw gestraat en het asfalt wordt opgebroken, zodat daar bestrating kan worden aangebracht. 

25-05-2021 Bunschoterpad Na een lang weekend zijn ook wij weer aan het werk. Van het Bunschoterpad is de 1e fase afgerond. Hierdoor is de gebruikelijke ingang van de parkeergarage bereikbaar als in- en uitgang.

Momenteel wordt het huidige asfalt opgebroken en de oude fundering volledig ontgraven. Vervolgens wordt de nieuwe fundering aangebracht en worden de nieuwe bandenlijnen geplaatst. De trottoirs kunnen daardoor weer netjes aangebracht worden, net als de parkeervakken en de rijbaan zelf. 
17-05-2021 Verlengde Amsterdamseweg - Bunschoterweg Afgelopen week is de markering op het asfalt aangebracht op de Verlengde Amsterdamseweg en de Bunschoterweg. Vandaag worden de putranden in de rijbaan geboord, na vandaag is de volledige rijbaan weer toegankelijk. 

Bunschoterpad De werkzaamheden worden in 2 fases uitgevoerd zodat de parkeergarage van het Bunshoterhof bereikbaar blijft. In fase 1 wordt de uitgang gebruikt als in- en uitgang en in fase 2 van het Bunschoterpad wordt de ingang gebruikt als in- en uitgang voor de bewoners.

11-05-2021 Verlengde Amsterdamseweg - Bunschoterweg Gister zijn de asfaltwerkzaamheden netjes afgerond en vandaag is Multiline bezig met de markeringen op het asfalt. Verder zijn we begonnen op het Bunschoterpad, die wij in 2 fases uitvoeren in verband met de ingangen van de parkeergarage. Hier zijn nu de oude klinkers opgebroken en deze worden opnieuw gestraat. Daarnaast wordt het huidige asfalt vervangen door klinkers en worden de voetpaden wederom opnieuw gestraat. 
07-05-2021 Verlengde Amsterdamseweg - Bunschoterweg De huidige tijdelijke parkeerontheffing is, in overleg met de gemeente Ede, geldig tot en met dinsdag 11 mei.


03-05-2021 Verlengde Amsterdamseweg - Bunschoterweg Vandaag heeft Van Gelder de onder- en tussenlaag van het asfalt op verschillende plekken aangebracht. De volgende stap is het aanbrengen van de deklaag. Dit stond ingepland op dinsdag 4 mei. 

Echter gaat het aanbrengen van de deklaag (die voor morgen gepland stond), NIET door. Het is te regenachtig en te koud vanwege de wind, om het asfalt aan te brengen met voldoende kwaliteit.

Het aanbrengen van de deklaag asfalt wordt opnieuw ingepland op maandag 10 mei. Dit betekent dat de Bunschoterweg t/m 11 mei is afgesloten. De werkzaamheden aan het Bunschoterpad starten hierdoor ook later, namelijk vanaf 11 mei. De werkzaamheden zijn naar verwachting 4 juni afgerond. Dank voor uw begrip.


28-04-2021 Verlengde Amsterdamseweg - Bunschoterweg Morgen zullen wij de deklaag van het oude asfalt gaan frezen en het is van belang dat de werkzaamheden veilig uitgevoerd kunnen worden. Wij zullen daarvoor de volledige ruimte nodig hebben. Om die reden vragen wij u om uw auto vóór morgen buiten het werkvak te parkeren. Dit gaat dan om de Verlengde Amsterdamseweg en de Bunschoterweg.


19-04-2021 Verlengde Amsterdamseweg De voetpaden van de Verlengde Amsterdamseweg zijn opgebroken en de nieuwe kantopsluiting is geplaatst. Momenteel zijn we bezig met het aanbrengen van de tegels voor de voetpaden en de kolken in de bandenlijnen. Aansluitend op die werkzaamheden zal het oude asfalt gefreesd worden en het nieuwe asfalt wordt in week 18 aangebracht.

08-04-2021 Verlengde Amsterdamseweg Afgelopen week zijn we gestart met de werkzaamheden aan de Verlengde Amsterdamseweg te Ede. Momenteel zijn we bezig met het opbreken van de voetpaden en de komende tijd zullen deze vernieuwd worden. Er worden daarvoor nieuwe banden en kolken (voor het afvoeren van het regenwater) geplaatst.

17-03-2021 Verlengde Amsterdamseweg Bunschoterweg
Vanaf dinsdag 6 april starten de werkzaamheden aan de Bunschoterweg, Verlengde Amsterdamseweg en Bunschoterpad. We voeren onderhoud uit aan het asfalt en we vervangen de voetpaden aan de Verlengde Amsterdamseweg. Op het Bunschoterpad vervangen we het asfalt voor straatwerk. De werkzaamheden worden uitgevoerd in 3 deelfases om de wijk zo goed mogelijk bereikbaar te houden.

Fase 1: Afsluiting Verlengde Amsterdamseweg en het 1e deel Bunschoterweg
Uitvoering: 6 april t/m 7 mei

Fase 2: Afsluiting Verlengde Amsterdamseweg en het 1e+2e deel Bunschoterweg
Uitvoering 22 april t/m 7 mei

Fase 3: Afsluiting Bunschoterpad
Uitvoering 5 mei t/m 28 mei