Mielweg Lunteren

52 km

Mielweg Lunteren Ede

Locatie

11-06-2021 Mielweg Lunteren Vandaag hebben wij de bakreparaties uitgevoerd op de Mielweg. De andere aannemer is nog bezig met het straatwerk en begin juli komen wij nog een keer terug om een slijt- en slemlaag aan te brengen over de hele breedte van de Mielweg.
Mielweg te Lunteren Vanaf donderdag 10 juni t/m vrijdag 11 juni voert Aannemingsmaatschappij van Gelder in opdracht van de gemeente Ede werkzaamheden uit aan de Mielweg in Lunteren. Via deze app kunt u op de hoogte blijven van de werkzaamheden.

We voeren kleinschalig onderhoud uit aan het asfalt op de Mielweg tussen de Dorpstraat en de Molenparkweg. We vervangen kleine delen van het asfalt op het gedeelte zoals hieronder is weergegeven en daarnaast vervangen we de putranden. Begin juli komen we nog een keer terug om dan een slijtlaag en slemlaag aan te brengen over de hele breedte van de Mielweg. Dit kan technisch gezien niet tegelijkertijd met de asfaltwerkzaamheden worden uitgevoerd, daarom komen we hiervoor later terug. 

Wat betekent dit voor u? Tijdens de werkzaamheden wordt de Mielweg volledig afgesloten, waarbij parkeren op de weg niet mogelijk is. We vragen u om uw auto op 10 en 11 juni niet langs de weg te parkeren, zodat we voldoende ruimte hebben om de werkzaamheden uit te voeren. Als u aan het werkvak woont en u wilt weg met de auto, dan adviseren we u ook om uw auto in de genoemde periode buiten het werkvak te parkeren.

Woont u op de Blankespoorselandweg of op de Kees de Koninglaan, dan kunt u met uw auto de wijk verlaten via de Mielweg richting de Dorpstraat. Hierbij kunt u wel enige hinder ondervinden als wij aan het werk zijn, we vragen u stapvoets te rijden in verband met de veiligheid van onze werknemers. Als we in juli de slijtlaag en slemlaag aanbrengen dan wordt de Mielweg 2 halve dagen (+/- 4 uur) echt volledig afgesloten. Hierover informeren we u eind juni met een nieuwe bewonersbrief, als we meer zicht hebben op de planning van deze werkzaamheden.