Mielweg Lunteren

Mielweg Lunteren Ede

Locatie

19-07-2021 Mielweg Lunteren Zaterdag is de EAB-laag aangebracht op de Mielweg in Lunteren. Ter hoogte van de huisnummers 26 - 32 wordt echter later vandaag het EAB nog aangebracht. Onze excuses voor het ongemak.


15-07-2021 Mielweg Lunteren De nieuwe datum voor het aanbrengen van de EAB-laag is aankomende zaterdag 17 juli om 8:00. Het wegdek wordt morgen, op 16 juli schoongemaakt zodat de laag goed zal hechten. Wij vragen u deze dagen de auto van de Mielweg af te houden, er is tijdens de werkzaamheden ook geen mogelijkheid om met de auto de wijk uit te rijden. Vrijwel direct na het aanbrengen van de EAB-laag kan er weer gebruik gemaakt worden van de Mielweg. Wij danken u voor de samenwerking. 


14-07-2021 Mielweg Lunteren Afhankelijk van de weersomstandigheden zullen wij aankomende zaterdag 17 juli de EAB-laag aanbrengen. Morgen wordt deze datum volledig vastgezet. Wanneer dit doorgaat, zullen wij vrijdag 16 juli vanaf 11:00 het wegdek schoonmaken. Op die manier hecht de EAB-laag goed aan het huidige wegdek.

Deze dagen vragen we u nog 1x de auto van de Mielweg af te houden. Op deze manier kunnen wij de werkzaamheden zo snel én zo veilig mogelijk uitvoeren.


13-07-2021 Mielweg Lunteren Vandaag op 13 juli zouden de EAB-werkzaamheden plaatsvinden. EAB kan echter niet aangebracht worden op een nat wegdek en om die reden moeten wij helaas de uitvoering hiervan opschuiven. Wij begrijpen dat dit vervelend is voor u als bewoner in verband met het plaatsen van de auto’s. Onze excuses voor het ongemak.

Momenteel zijn we een nieuwe datum aan het plannen voor het aanbrengen van het EAB. Zodra deze bekend is communiceren wij z.s.m. 

Huisvuilophaaldienst De huisvuilophaaldienst komt aankomende vrijdag 16 juli langs voor de Mielweg, Kees de Koninglaan en de Blankespoorselandweg. 


08-07-2021 Mielweg Lunteren Vandaag is op de Mielweg te Lunteren de slijtlaag aangebracht over de volledige breedte van de weg. Er kan weer gebruik worden gemaakt van de Mielweg. 

Komende dinsdag 13 juli brengen we nog een EAB laag aan, over de slijtlaag heen. We vragen u dan nogmaals de auto's één dag van het werkvak af te houden, op die manier kunnen de werkzaamheden veilig en snel worden afgerond. 

We krijgen daarnaast enorm veel positieve reacties van omwonenden. Mede dankzij uw eigen samenwerking - i.v.m. parkeren auto's - proberen wij er een mooi resultaat van te maken! 


05-07-2021 Mielweg Lunteren Voor dinsdag 6 juli stonden de slijtlaag werkzaamheden gepland die wegens de weersomstandigheden niet door kunnen gaan. Deze werkzaamheden worden verschoven naar komende donderdag 8 juli. De EAB wordt vooralsnog aangebracht op 13 juli. Hierover houden we u op de hoogte. 

Huisvuilophaaldienst Het ophaalmoment voor het huisvuil van 6 juli was vanwege de werkzaamheden verschoven naar donderdag 8 juli. Echter vindt nu de uitvoering van de slijtlaag plaats op donderdag en zal het huisvuil weer op de reguliere dag (6 juli) opgehaald worden. 


11-06-2021 Mielweg Lunteren Vandaag hebben wij de bakreparaties uitgevoerd op de Mielweg. De andere aannemer is nog bezig met het straatwerk en begin juli komen wij nog een keer terug om een slijt- en slemlaag aan te brengen over de hele breedte van de Mielweg.
Mielweg te Lunteren Vanaf donderdag 10 juni t/m vrijdag 11 juni voert Aannemingsmaatschappij van Gelder in opdracht van de gemeente Ede werkzaamheden uit aan de Mielweg in Lunteren. Via deze app kunt u op de hoogte blijven van de werkzaamheden.

We voeren kleinschalig onderhoud uit aan het asfalt op de Mielweg tussen de Dorpstraat en de Molenparkweg. We vervangen kleine delen van het asfalt op het gedeelte zoals hieronder is weergegeven en daarnaast vervangen we de putranden. Begin juli komen we nog een keer terug om dan een slijtlaag en slemlaag aan te brengen over de hele breedte van de Mielweg. Dit kan technisch gezien niet tegelijkertijd met de asfaltwerkzaamheden worden uitgevoerd, daarom komen we hiervoor later terug. 

Wat betekent dit voor u? Tijdens de werkzaamheden wordt de Mielweg volledig afgesloten, waarbij parkeren op de weg niet mogelijk is. We vragen u om uw auto op 10 en 11 juni niet langs de weg te parkeren, zodat we voldoende ruimte hebben om de werkzaamheden uit te voeren. Als u aan het werkvak woont en u wilt weg met de auto, dan adviseren we u ook om uw auto in de genoemde periode buiten het werkvak te parkeren.

Woont u op de Blankespoorselandweg of op de Kees de Koninglaan, dan kunt u met uw auto de wijk verlaten via de Mielweg richting de Dorpstraat. Hierbij kunt u wel enige hinder ondervinden als wij aan het werk zijn, we vragen u stapvoets te rijden in verband met de veiligheid van onze werknemers. Als we in juli de slijtlaag en slemlaag aanbrengen dan wordt de Mielweg 2 halve dagen (+/- 4 uur) echt volledig afgesloten. Hierover informeren we u eind juni met een nieuwe bewonersbrief, als we meer zicht hebben op de planning van deze werkzaamheden.