Bisschopweg Lunteren

Bisschopweg Lunteren Ede

Locatie

07-06-2021 Fietspad Bisschopweg Lunteren Vandaag zijn de werkzaamheden op de Bisschopweg gestart. We zijn bezig geweest met het opbreken van het huidige fietspad en het ontgraven van het cunet. Vervolgens zal een andere maatschappij een nieuwe halfverharding aanbrengen. 


Bisschopweg te Lunteren Vanaf maandag 7 juni t/m vrijdag 11 juni voert Aannemingsmaatschappij van Gelder in opdracht van de gemeente Ede werkzaamheden uit aan de Bisschopweg in Lunteren. Via deze app kunt u op de hoogte blijven van de werkzaamheden.

We breken de asfaltverharding van het fietspad op en we straten het eerste gedeelte van de inritten opnieuw langs het fietspad. Aansluitend aan onze werkzaamheden brengt een andere aannemer een nieuwe halfverharding aan. 

Wat betekent dit voor u? Tijdens de werkzaamheden wordt de Bisschopweg afgesloten voor doorgaand verkeer. U kunt nog wel via de Bisschopweg uw perceel verlaten, maar u moet daarbij wel rekening houden met enige hinder. We vragen u om stapvoets te rijden tijdens de werkzaamheden in verband met de veiligheid van onze werknemers.

Het fietspad zelf wordt tijdens de uitvoering volledig afgesloten. 

Huisvuilophaaldiensten Als er huisvuilophaaldagen gepland zijn, kunt u uw container het beste aan de oostzijde van de weg plaatsen, zoals op de afbeelding hieronder is weergegeven. We laten de containers daar legen in overleg met de huisvuilophaaldienst.