Zecksteeg Ede

Zecksteeg Ede

Locatie

11-06-2021 Zecksteeg te Lunteren Momenteel zijn wij bezig met de bakreparaties op de Zecksteeg en de Goorsteeg. Op diverse locaties waar het asfalt gerepareerd wordt, is een halve baanafzetting van toepassing. Na vandaag zijn de Zecksteeg en de Goorsteeg weer volledig bereikbaar. 

Zecksteeg te Ede Vanaf donderdag 10 juni t/m vrijdag 11 juni voert Aannemingsmaatschappij van Gelder in opdracht van de gemeente Ede werkzaamheden uit aan de Zecksteeg in Ede. Via deze app kunt u op de hoogte blijven van de werkzaamheden.

We voeren kleinschalig onderhoud uit aan het asfalt op de Zecksteeg tussen de Goorsteeg en de Nieuwesteeg. Daarnaast voeren we één reparatie uit op de Goorsteeg zelf. We vervangen kleine delen van het asfalt zoals hieronder is weergegeven.

Wat betekent dit voor u? Tijdens de werkzaamheden wordt de Zecksteeg afgesloten voor doorgaand verkeer. Ter hoogte van de asfaltreparaties plaatsen we halve rijbaan afzettingen. Bestemmingsverkeer met auto’s is op de genoemde dagen mogelijk, waarbij u wel rekening moet houden met hinder. Daarnaast vragen we u stapvoets door het werkvak te rijden.

Transport met vrachtwagens en tractoren is tijdens de werkzaamheden vrijwel onmogelijk. Als u een transport gepland heeft staan wat niet omgezet kan worden, dan vragen we u om contact op te nemen met de omgevingscoördinator Lindi Bos, via tel. 06-18580907 of mail naar: asfalt-ede@vangelder.com

Huisvuilophaaldiensten Op donderdag 10 juni zijn er huisvuilophaaldagen gepland, u kunt uw container dan het beste aan de oostzijde van de weg plaatsen, zoals op de afbeelding hieronder is weergegeven. We laten de containers dan legen in overleg met de huisvuilophaaldienst.