Fietspaden Lunterseweg Ede

Lunterseweg Ede Ede

Locatie

Update 31-1-2022 - Hervatten van de werkzaamheden
Afhankelijk van het weer hervat Aannemingsmaatschappij van Gelder de werkzaamheden eind week 5 of begin week 6. De laatste werkzaamheden die nog uitgevoerd moeten worden is het herstellen van de goot langs Luntwerseweg 52 tot Woutersweg 2a.

 


Update 21-12-2021 - Einde werkzaamheden 2021
Na woensdag 22 december is Aannemingsmaatschappij van Gelder gesloten. De werkzaamheden dan gestaakt en worden weer in 2022 opgepakt

Aannemingsmaatschappij van Gelder wenst u fijne feestdagen.

 


Werkzaamheden
Vanaf 23 november tot en met 30 november voert Aannemingsmaatschappij van Gelder
in opdracht van de gemeente Ede werkzaamheden uit aan de fietspaden langs de
Lunterseweg te Ede.

Wat gaan we doen?
In opdracht van de gemeente Ede voeren werkzaamheden uit aan de fietspaden
Lunterseweg te Ede. Op diverse plekken worden de hobbels verwijderd die zijn ontstaan
door boomwortels. Bij het verwijderen van de hobbels zullen er scheuren ontstaan in het
asfalt. Deze scheuren worden opgevuld met een mengsel dat hiervoor geschikt is. Op
diverse plekken waar het asfalt erg verzwakt is zal er een nieuwe laag asfalt aangebracht
worden. Deze nieuwe laag asfalt heeft de eigenschappen dat deze niet snel scheurt,
daarom wordt dit asfalt scheur vertragend genoemd.

Wanneer gaan we dit doen?
De werkzaamheden vinden plaats tussen 23 november en 30 november.

Wat betekent dit voor u?
Vanaf 23 november t/m 25 november worden de werkzaamheden uitgevoerd om de
hobbels te verwijderen (wij noemen dit vlak frezen). Deze werkzaamheden zijn
opgedeeld in 2 fases. Fase 1 is het fietspad richting Lunteren en fase 2 is het fietspad
richting Ede. 23 november starten de werkzaamheden op het fietspad van Ede naar
Lunteren (fase 1). Tijdens de werkzaamheden worden de fietsers omgeleid met
bebording. Het fietspad richting Ede is tijdens deze werkzaamheden toegankelijk.
Halverwege 24 november worden de werkzaamheden voortgezet op het fietspad van
Lunteren naar Ede (fase 2). Tijdens de werkzaamheden worden de fietsers omgeleid met
bebording. Het fietspad richting Lunteren is dan weer toegankelijk.

Na 25 november worden beide fietspaden weer toegankelijk voor fietsers.

Vanaf 29 november t/m 30 november worden er asfaltwerkzaamheden uitgevoerd.
Tijdens de asfalt werkzaamheden word er geen omleiding ingesteld. De
asfaltwerkzaamheden worden uitgevoerd over kortere afstanden waardoor de fietsers
tijdelijk naar de overkant worden begeleidt.

Naast bovenstaande omleidingen voor fietsers zal op de rijbaan de maximum snelheid
worden beperkt van 80km/uur naar 50km/uur. De rijbaan blijft tijdens de
werkzaamheden toegankelijk.
De werkzaamheden worden overdag tussen 06.00 – 17.00 uur uitgevoerd. We zijn sterk
afhankelijk van het weer. Bij aanpassingen in de planning wordt dit gecommuniceerd in
deze App.

Klik hier voor het verkeersplan 1
Klik hier voor het verkeersplan 2
Klik hier voor het verkeersplan 3