Werkzaamheden Binnenveld Ede

Maanderdijk Ede Ede

Locatie

Werkzaamheden Binnenveld
Maandag 2 mei 2022 voert Aannemingsmaatschappij van Gelder in opdracht van de gemeente Ede werkzaamheden uit aan de Maanderdijk en het kruispunt Kraatsweg/Veensteeg te Ede. Via deze brief informeren we u over deze werkzaamheden.

Wat gaan we doen?
In opdracht van de gemeente Ede voeren wij onderhoud uit aan het asfalt. Op diverse locaties word het asfalt deels vervangen zodat de staat van de wegen niet verslechtert.

Wanneer gaan we dit doen?
Op maandag 2 mei voeren we werkzaamheden uit aan de: Maanderdijk en kruispunt Kraatsweg/Veensteeg

Wat betekent dit voor u?
Bovengenoemde weg en kruispunt worden in zijn geheel afgesloten. Er worden geen omleidingen geplaatst. Doorgaand verkeer kan omrijden via omliggende wegen. Bestemmingsverkeer kan met de verkeersregelaars overleggen hoe zij hun bestemming kunnen bereiken.

De werkzaamheden worden overdag tussen 06.00 – 17.00 uur uitgevoerd. We zijn sterk afhankelijk van het weer. Bij aanpassingen in de planning wordt dit gecommuniceerd in onze App.  


 


Update 31-1-2022 - Hervatten werkzaamheden
Binnenkort voert Aannemingsmaatschappij van Gelder in opdracht van de gemeente Ede werkzaamheden op het Binnenveld te Ede. Zodra er meer bekend is over de uitvoering plaatsen we hier informatie over de bereikbaarheid en de verkeersplannen. 


 


Update 21-12-2021 - Einde werkzaamheden 2021
De werkzaamheden voor 2021 zitten er op.  Door vertraging hebben we niet  alle locaties kunnen afronden. Wij hebben geen werkzaamheden uitgevoerd op  de Maanderdijk te Ede.  De asfaltwerkzaamheden liggen tot eind Q1 stil. Daarna worden de werkzaamheden weer opgepakt waaronder de eerder genoemde locatie. Zodra er meer bekend is over de uitvoering plaatsen we hier informatie over de planning , bereikbaarheid en eventuele verkeersplannen.

Aannemingsmaaterschappij van Gelder wenst u prettige feestdagen.


 

 

 


Update 6-12-2021 - Wijziging in de planning
Inmiddels zijn op de eerste wegen de werkzaamheden uitgevoerd. 
Zoals eerder aangegeven zijn we in verband met de weersverwachtingen een dag later gestart. 
Hierdoor is de planning deels gewijzigd en worden donderdag 9-12 werkzaamheden op de volgende wegen uitgevoerd:
- Kraatsweg
- Bennekomsekade
- Zuiderkade

De werkzaamheden aan de Maanderdijk die in eerste instantie voor donderdag 9-12 zijn gepland worden op een n.t.b. dag uitgevoerd. 


Update 30-11-2021 - Wijziging in de planning
Door de slechte weersomstandigheden lopen diverse werkzaamheden uit. Dit betekend dat wij met de werkzaamheden in het Binnenveld te Ede later beginnen. De werkzaamheden starten op donderdag 2 december. We zijn sterk afhankelijk van het weer. Bij aanpassingen in de planning wordt dit gecommuniceerd in deze App.


 


Werkzaamheden
Vanaf Woensdag 1 december t/m vrijdag 10 december voert Aannemingsmaatschappij van Gelder in opdracht van de gemeente Ede werkzaamheden uit aan diverse wegen in het Binnenveld.

Wat gaan we doen?
In opdracht van de gemeente Ede voeren wij onderhoud uit aan het asfalt. Op diverse locaties word het asfalt deels vervangen zodat de staat van de wegen niet verslechterd.

Wanneer gaan we dit doen?
Vanaf woensdag 1 december t/m vrijdag 3 december voeren we werkzaamheden uit aan de:
- Langesteeg
- Vier-morgenweg
- Krommesteeg
- Harnsedijkje
- Dijkgraaf
- Kraatsweg
- Bennekomsekade
- Maanderdijk

Op donderdag 9 en vrijdag 10 december voeren we werkzaamheden uit aan de:
- Zuiderkade
- Maanderdijk

Wat betekent dit voor u?
Bovengenoemde wegen worden gedeeltelijk of in zijn geheel afgesloten. Er worden geen omleidingen geplaatst. Doorgaand verkeer kan omrijden via omliggende wegen. Bestemmingsverkeer kan met de verkeersregelaars overleggen of zij hun bestemming kunnen bereiken. De werkzaamheden worden overdag tussen 06.00 – 17.00 uur uitgevoerd. We zijn sterk afhankelijk van het weer. Bij aanpassingen in de planning wordt dit gecommuniceerd in deze App.