Edeseweg - Otterlo

J.P. Broekhovenstraat

Locatie

Werkzaamheden Edeseweg
Vanaf dinsdag 14 december t/m donderdag 16 december voert Aannemingsmaatschappij van Gelder in opdracht van de gemeente Ede werkzaamheden uit aan de Edeseweg en het Mosselsepad te Otterlo. 

Wat gaan we doen?
In opdracht van de gemeente Ede voeren wij onderhoud uit aan het asfalt. Wij voeren o.a. de volgende werkzaamheden uit: Op beide wegen worden asfaltreparatievakken gemaakt, op de Edeseweg wordt op een deel van de weg een nieuwe laag asfalt aangebracht,  de fundering onder het grind in de bermen word deels vervangen t.b.v. de afwatering,  de bermen worden opnieuw afgewerkt en nabij het kruispunt wordt er een putkop vervangen.

Wanneer gaan we dit doen?
De werkzaamheden worden vanaf 14 december t/m 16 december uitgevoerd. Dinsdag 14 december en woensdag 15 december worden de werkzaamheden aan het asfalt uitgevoerd, 16 december wordt er op diverse plekken aan bermen en bestrating gewerkt.

Wat betekent dit voor u?
Vanaf 14 december t/m 15 december zal de Edeseweg en een deel van het Mosselsepad afgesloten zijn voor verkeer. Om hinder te beperken zullen de wegen 16 december weer bereikbaar zijn. Op 16 december worden de laatste werkzaamheden uitgevoerd waardoor u hinder kunt ondervinden.

De werkzaamheden worden overdag tussen 06.00 – 17.00 uur uitgevoerd. We zijn sterk afhankelijk van het weer. Bij aanpassingen in de planning wordt dit gecommuniceerd in deze App.

Afvalinzameling
Dinsdag 14 december wordt het huisvuil opgehaald. Vanuit ACV komt het verzoek om alle containers aan de Edeseweg buiten de afzetting van de werkzaamheden te plaatsen. Dit kan aan de Arnhemseweg of Mosselsepad, graag met de wielen van de weg af en 20cm tussenruimte zodat de zijlader de containers kan ledigen.