Kruising Galvanistraat - Max Planckstraat Ede

J.P. Broekhovenstraat

Locatie

Werkzaamheden kruising Galvanistraat - Maxplanckstraat
Binnenkort voert Aannemingsmaatschappij van Gelder in opdracht van de gemeente Ede werkzaamheden uit op het kruispunt Galvanistraat – Max Planckstraat. Het doel is om de toegankelijkheid vanaf de Galvanistraat de Max Planckstraat in te verbeteren voor Lange Zware Vrachtvoertuigen (LZV).  Zodra er meer bekend is over de uitvoering plaatsen we hier informatie over de bereikbaarheid en de verkeersplannen.

Werkzaamheden 2021 gaan niet door
De werkzaamheden die gepland staan voor 20 december zijn van tijdelijke aard om de Max Planckstraat zo snel mogelijk toegankelijk te krijgen voor LZV. De definitieve situatie wordt in 2022 gerealiseerd. De werkzaamheden voor 20 december vallen samen met diverse andere werkzaamheden in de omgeving; o.a. werkzaamheden op de Frankeneng. Door de diverse werkzaamheden in de omgeving ontstaat er druk op de bereikbaarheid van de omgeving. Door de druk op de bereikbaarheid heeft de gemeente besloten om dit jaar geen werkzaamheden uit te voeren maar in 1 keer de definitieve situatie uit te voeren in 2022.