Frankeneng, Ede

Frankeneng Ede Ede

Locatie

Werkzaamheden Frankeneng fase 2
Vanaf maandag 16 mei voert Aannemingsmaatschappij van Gelder in opdracht van de gemeente Ede werkzaamheden uit aan de Frankeneng te Ede. Binnenkort wordt er gestart met fase 2. Via dit bericht informeren we u over deze fase.

Wat gaan we doen?
Terwijl fase 1 nog niet afgelopen is starten wij met fase 2. In fase 2 wordt er voornamelijk gewerkt aan de verbreding van het fietspad tussen de Lumierestraat en de koepeltunnel. De verbreding heeft ook invloed op delen van de rijbaan. Zo wordt de rijbaan ter hoogte van de Riedel versmald.

Wanneer gaan we dit doen?
De fase start op 6 juni en wordt op 1 juli afgerond. Opvolgend wordt er gestart met fase 3. Daar wordt apart (d.m.v. een brief) over gecommuniceerd.

Wat betekent dit voor u?
Om de werkzaamheden veilig te kunnen uitvoeren en daarnaast de bereikbaarheid te kunnen waarborgen wordt er 1 rijbaan op de Frankeneng afgesloten voor verkeer. Dit betekend dat tijdens fase 2 de Frankeneng tussen Lumierestraat en de Koepeltunnel eenrichtingsverkeer wordt. De richting wat mogelijk is vanaf de Koepeltunnel richting de A30. Houdt er dus rekening mee van welke kant u komt aanrijden. Fietsers zullen worden omgeleid.

Naast fase 2 wordt er ook nog gewerkt aan fase 1. Dit betekend dat de Frankeneng tussen de Marconistraat en de Lumierestraat afgesloten blijft voor verkeer. Het verkeer wordt vanaf de Lumierestraat omgeleid.


 

 


Werkzaamheden Frankeneng
Vanaf maandag 16 mei voert Aannemingsmaatschappij van Gelder in opdracht van de gemeente Ede werkzaamheden uit aan de Frankeneng te Ede. De planning is gewijzigd ten opzichte van eerdere berichtgeving. Via dit bericht informeren we u over de wijziging in de planning.

Wijziging in de planning
De volgende wijzigingen zijn doorgevoerd op de planning:
Fase 1:         Marconistraat tot Lumierestraat               16 mei t/m 8 Juli
Fase 2:         Lumierestraat tot Koepeltunnel                30 mei t/m 1 juli
Fase 3:         Lorentzstraat tot Koepeltunnel                 4 juli t/m 8 juli
Fase 4:         Max Planckstraat tot Koepeltunnel            11 juli t/m 15 juli
Fase X:         Fultonstraat t/m Marconistraat                Onbekend

Wat betekent dit voor u?
De wijzigingen hebben grote gevolgen op de planning, de gevolgen staan hieronder omschreven:

Fase 1:
Het werkvak is verkleind t.o.v. de eerdere berichtgeving. Doordat we later starten en te maken hebben gekregen met werken van derden blijft dit wegvak afgesloten t/m 8 Juli. Het verkeer wordt omgeleid met diverse bewegwijzering.

Fase 2:
Het werkvak is verkleind t.o.v. de eerdere berichtgeving. De wijziging komt omdat fase 1 afgesloten blijft tijdens deze fase. De Frankeneng zal vanaf de Koepeltunnel richting de Lumierestraat 1 richtingsverkeer zijn. Vanaf de Lumierestraat wordt het verkeer omgeleid.

Fase 3:
Deze fase is niet aangepast en dat betekend dat de Frankeneng vanaf de Lorentzstraat tot aan de Koepeltunnel afgesloten zal zijn van 4 juli t/m 8 juli.

Fase 4:
Deze fase is niet aangepast en dat betekend dat de Frankeneng vanaf de Max Planckstraat tot de Koepeltunnel in de nacht afgesloten zal zijn vanaf 11 juli t/m 15 juli. De werkzaamheden zullen plaats vinden tussen 19.00 en 06.00.

Fase X:
Het ecologisch onderzoek loopt nog voor het traject tussen de Fultonstraat en de Marconistraat. Tussen 16 mei en 20 mei verwachten wij uitslag van dit onderzoek. Wanneer de resultaten aangeven dat wij kunnen starten met de werkzaamheden wordt deze fase in de planning gezet.

De werkzaamheden van fase 1 t/m 3 worden overdag tussen 06.00 – 17.00 uur uitgevoerd. We zijn sterk afhankelijk van het weer. Bij aanpassingen in de planning wordt dit gecommuniceerd in onze App.


 


Werkzaamheden tijdelijk geannuleerd
Vanaf maandag 2 mei zou Aannemingsmaatschappij van Gelder in opdracht van de gemeente Ede werkzaamheden uitvoeren aan de Frankeneng te Ede. Deze werkzaamheden zijn tot nader orde geannuleerd. Via dit bericht informeren we u over de reden en het vervolg.

Waarom zijn de werkzaamheden geannuleerd?
In opdracht van de gemeente Ede zijn de werkzaamheden geannuleerd. De gemeente heeft afgelopen week een ecologisch onderzoek laten uitvoeren rondom de Frankeneng. Uit dit onderzoek is gebleken dat er in de omgeving van de Marconistraat 22 roekennesten bevinden. In dezelfde omgeving is een onbekend nest aangetroffen. Het is nog niet duidelijk of het nest daadwerkelijk in gebruik is. Aankomende 20 dagen worden hier controles voor uitgevoerd.

Wat betekent dit?
De werkzaamheden zijn geannuleerd tot nader orde. In onze planning wilden wij graag aan de zijde van de Marconistraat op de Frankeneng aanvangen met de werkzaamheden. Momenteel zijn wij ons aan het beraden over een nieuwe planning. De nieuwe planning zal worden gedeeld door middel van een brief en ook in onze App.


 


Vanaf maandag 2 mei t/m 15 juli voert Aannemingsmaatschappij van Gelder in opdracht van de gemeente Ede werkzaamheden uit de Frankeneng te Ede. Via dit bericht informeren we u over deze werkzaamheden.

Wat gaan we doen?
In opdracht van de gemeente Ede voeren wij de volgende globale werkzaamheden uit:

  • Verbreding van het fietspad t.b.v. de fietsroute
    • Diverse aanpassingen aan de rijbaan t.b.v. de verbreding fietspad
  • Herstel van het asfalt na werkzaamheden warmtenet
  • Onderhoud aan het asfalt op diverse plekken
  • Putranden vervangen

Bovenstaande werkzaamheden worden uitgevoerd op de Frankeneng tussen de Max Planckstraat en de Koepeltunnel. Er zal worden gewerkt in 4 fases:

Fase 1:         Fultonstraat t/m Lumierestraat      2 mei t/m 10 juni
Ter hoogte van kruispunt Frankeneng Marconistraat wordt de rijbaan verlegd om ruimte te creëren voor een verbreedt fietspad. Na het verleggen van de rijbaan wordt het fietspad verlegd en verbreedt. Tussen de Marconistraat en de Lumierestraat wordt het asfalt hersteld wat is gesloopt t.b.v. de warmteleiding.

Fase 2:         Fultonstraat t/m Koepeltunnel        13 juni t/m 1 juli
Het gehele fietspad over dit traject wordt verbreedt en zal worden voorzien van 1 laag asfalt. De 2e laag (en laatste) wordt aangebracht in Fase 4. Ook wordt in deze fase tussen Lorentzstraat en Koepeltunnel de rijbaan versmald t.b.v. verbreding fietspad.

Fase 3:         Lorentzstraat t/m Koepeltunnel      4 juli t/m 8 juli
Op dit traject wordt de versmalling van de rijbaan afgerond

Fase 4:         Max Planckstr. t/m Koepeltunnel    11 juli t/m 15 juli
Op het gehele traject zal een nieuwe laag asfalt worden aangebracht waarna er nieuwe putranden en markering worden aangebracht.

Wat betekent dit voor u?

Fase 1:
Tijdens deze fase is het traject tussen de Fultonstraat t/m Lumierestraat volledig afgesloten voor al het verkeer. Er zullen omleiding geplaatst worden voor motorvoertuigen en fietsers. Tijdens deze fase is het deel tussen Lorentzstraat en de Koepeltunnel ook afgesloten door een ander project. Het bedrijven terrein is dan voornamelijk bereikbaar via de Galvanistraat.

Fase 2:
Tijdens deze fase is het gehele fietspad afgesloten en zal de rijbaan 1 richtingsverkeer worden. Om veilig te kunnen werken aan het fietspad wordt 1 rijstrook afgesloten. De weg blijft open in de richting de Koepeltunnel naar de Galvanistraat (en A30). Fietsers worden omgeleid en motorvoertuigen worden omgeleid vanaf de A30.

Fase 3:
Tijdens deze fase is het traject tussen Lorentzstraat en de Koepeltunnel afgesloten voor al het verkeer. Er zullen omleiding geplaatst worden voor motorvoertuigen en fietsers.

Fase 4:
Tijdens deze fase is het gehele traject afgesloten in de nacht (19.00 t/m 06.00). Overdag zal het traject weer worden opengesteld.

De werkzaamheden van fase 1 t/m 3 worden overdag tussen 06.00 – 17.00 uur uitgevoerd. We zijn sterk afhankelijk van het weer. Bij aanpassingen in de planning wordt dit gecommuniceerd in onze App.

Er zal voor start van elke fase een aparte brief worden verstuurd die ook vermeld zal worden in de app.