Neonstraat, Ede

Neonstraat Ede Ede

Locatie

UPDATE 5-10-2022 - Asfaltwerkzaamheden Neonstraat
Vanaf maandag 12 september voert Aannemingsmaatschappij van Gelder in samenwerking met Gebra Infra B.V. in opdracht van de gemeente Ede werkzaamheden uit aan de Neonstraat te Ede. In een eerdere informatiebrief hebben wij gecommuniceerd over de werkzaamheden die worden uitgevoerd door Gebra Infra B.V. Via deze brief informeren we u over de asfaltwerkzaamheden.

Wat gaan we doen?
Het asfalt van de Neonstraat is toe aan onderhoud. Na uitgebreid onderzoek van de gemeente zijn zij tot de conclusie gekomen dat het asfalt versterkt dient te worden. De huidige asfaltlagen zijn te dun voor de intensiteit van het verkeer. Dit houd in dat wij 1 laag asfalt verwijderen en 2 lagen asfalt terug brengen. Daarnaast zullen er op diverse plekken meer asfalt verwijderd worden zodat er 3 nieuwe lagen aangebracht kunnen worden.

Wanneer gaan we dit doen?
Hieronder vindt u een planning met de globale werkzaamheden erachter:

  • Donderdag 20 oktober 19.00 tot 06.00
    Tijdens deze periode word er op diverse plekken asfalt verwijderd en teruggebracht om de versterking van 3 lagen mogelijk te maken.
  • Vrijdag 21 oktober 19.00 tot 06.00
    Tijdens deze periode word de laag asfalt verwijderd en worden er diverse werkzaamheden uitgevoerd om de weg voor te bereiden op het nieuwe asfalt.
  • Zaterdag 22 oktober 06.00 tot 18.00
    Tijdens deze periode worden er 2 nieuwe lagen asfalt aangebracht op de Neonstraat.

Wat betekent dit voor u?
Tijdens bovenstaande tijdsvakken is de Neonstraat geheel afgesloten. Op de ontwerptekening staat dat wij ook nog werkzaamheden zullen uitvoeren op de Argonstraat maar we hebben het kruispunt Neonstraat – Argonstraat nogmaals beoordeeld en wij zijn tot conclusie gekomen dat het kruispunt nog niet nodig is. Dit betekend dat wanneer u bedrijf ontsloten is aan de Neonstraat dat uw bedrijf niet bereikbaar is in bovenstaande tijdsvakken. Graag komen wij in contact met bedrijven die hier problemen in zien. U kunt contact opnemen met ondergetekende.

Wanneer volledig gereed?
De werkzaamheden zullen grotendeels na zaterdag 22 oktober gereed zijn. Door de kortere periode kunnen we enkel niet alle werkzaamheden uitvoeren. Achteraf dienen de putranden nog geboord te worden. Wij gaan het boren van deze putranden ergens in een nacht plannen. Hierover zal via de app worden gecommuniceerd.Werkzaamheden Neonstraat te Ede
Vanaf maandag 12 september voert Aannemingsmaatschappij van Gelder in samenwerking met Gebra Infra B.V. in opdracht van de gemeente Ede werkzaamheden uit aan de Neonstraat te Ede. Via deze brief informeren we u over de werkzaamheden.

Wat gaan we doen?
Zoals jullie waarschijnlijk eerder van ons hebt vernomen dient het asfalt in de Neonstraat versterkt te worden. Dit willen wij bereiken met het verwijderen van 1 laag asfalt en het terugbrengen van 2 lagen asfalt. Door deze maatregel zal het asfalt wat hoger op komen waardoor wij de elementverharding (trottoirs en inritten) ook moeten verhogen. Gebra Infra B.V. zal starten met de elementverharding op hoogte brengen. Dit zullen zij gefaseerd doen om zoveel mogelijk de bereikbaarheid van alle bedrijven te kunnen waarborgen. Wanneer deze werkzaamheden gereed zijn zal Aannemingsmaatschappij van Gelder de asfalt werkzaamheden uitvoeren.

Wanneer gaan we dit doen?
De werkzaamheden die Gebra Infra B.V. gaat uitvoeren starten op 12 september en zullen 5 weken duren. De werkzaamheden aan het asfalt wordt later over gecommuniceerd.

Wat betekent dit voor u?
Vanaf 12 september zal de Neonstraat een 1 richting weg worden. Hierbij wordt 1 zijde van de weg afgezet met schildjes zodat Gebra Infra B.V. veilig hun werkzaamheden kunnen uitvoeren. De bereikbaarheid van alle bedrijven zullen gewaarborgd blijven tijdens de werkzaamheden aan de elementverhardingen. Wel zult u hinder ondervinden van de werkzaamheden.

Tijdens de werkzaamheden aan het asfalt zal wel de gehele Neonstraat afgesloten moeten worden. In overleg met de gemeente wordt er gekeken om deze werkzaamheden in het weekend uit te voeren.

Communicatie
De communicatie over de werkzaamheden loopt via Aannemingsmaatschappij van Gelder. Als er vragen zijn over het project kunt u terecht bij ondergetekende. Vanuit Gebra Infra B.V. wordt er nog contact opgenomen met de bedrijven voordat er gestart wordt met de werkzaamheden voor de betreffende bedrijven.
 


Verkeersplan
Het verkeersplan vind u wanneer u hier klikt.