Dorpsstraat Lunteren

Dorpsstraat Lunteren Ede

Locatie

Werkzaamheden Dorpsstraat Lunteren
Vanaf maandag 5 september voert Aannemingsmaatschappij van Gelder in opdracht van de gemeente Ede werkzaamheden uit aan de Dorpsstraat te Lunteren. Via deze brief informeren we u over de werkzaamheden.

Wat gaan we doen?
Op de Dorpsstraat wordt onderhoud uitgevoerd vanaf de Mielweg tot de rotonde en daarnaast worden er maatregelen doorgevoerd t.b.v. de verkeersveiligheid. De maatregelen zijn eerder gecommuniceerd met de directe omgeving door de gemeente Ede; dit doormiddel van een brief en een bewonersavond. Wij starten 5 september met straatwerkzaamheden. Deze werkzaamheden nemen het meeste tijd in beslag en zullen in diverse kleinere fases uitgevoerd worden. Uitgebreide informatie  over de werkzaamheden lees je op onze app.

Wanneer gaan we dit doen?
De werkzaamheden worden uitgevoerd vanaf 5 september t/m 28 oktober.

Wat betekent dit voor u?
De weg wordt vanaf de Mielweg tot de rotonde in zijn geheel afgesloten voor doorgaand verkeer. Voor het doorgaand verkeer wordt er een omleiding ingesteld via de Postweg, Dorpsstraat en de Bisschopweg.

Voor de direct aanwonenden wordt een certificaat geregeld die op het dashboard gelegd kan worden zodat zij van 5 september t/m 21 oktober het werkvak kunnen betreden. Let hierbij wel op dat er veel hinder zal zijn door de werkzaamheden. Ook zal er een beperkt aantal parkeervakken zijn. U wordt verzocht om stapvoets door het werkvak te rijden en uw auto zoveel mogelijk buiten de afzetting te parkeren.

De werkzaamheden worden overdag tussen 06.00 – 17.00 uur uitgevoerd. We zijn sterk afhankelijk van het weer. Bij aanpassingen in de planning wordt dit gecommuniceerd in onze App.

Afvalinzameling, Openbaar vervoer & hulpdiensten
De afvalinzameling zal ongewijzigd plaats vinden. Wilt u er rekening mee houden dat u met de container niet overal terecht kan. Wij willen u vragen om de container dan wat verder te plaatsen.
De Hulpdiensten hebben net als de aanwonenden toegang tot het werkvak waardoor u zich geen zorgen hoeft te maken of de hulpdiensten u wel kunnen bereiken.
Het openbaar vervoer zal worden omgeleid. Hierdoor zal de bushalte vervallen en kan er gebruik worden gemaakt van de bushalte De Molen.

Week 43 (24 oktober t/m 28 oktober)
In week 43 wordt de laatste hand aan de Dorpsstraat gelegd. Het nieuwe asfalt wordt dan aangebracht en hierdoor zal er extra hinder verwacht worden waarbij de weg niet toegankelijk is. Hiervoor wordt met de aanliggende bedrijven contact opgenomen.  De detail planning voor week 43 is nog niet gereed. Er zal nog verder gecommuniceerd worden over de planning. Houdt hiervoor de App in de gaten.


Voor meer informatie over de werkzaamheden kunt u hier klikken.


Voor het verkeerplan kunt u hier klikken.


 


1