Dorpsstraat Lunteren

Dorpsstraat Lunteren Ede

Locatie

Update hervatten werkzaamheden Dorpstraat Lunteren
Vanaf maandag 27 maart t/m vrijdag 31 maart voert Aannemingsmaatschappij van Gelder in opdracht van de gemeente Ede werkzaamheden uit aan de Dorpsstraat te Lunteren. Via deze brief informeren we u over de werkzaamheden.

Wat gaan we doen?
Aannemingsmaatschappij van Gelder voert nog een aantal afrondende werkzaamheden uit. Zo zal er beplanting geplaatst worden, putranden geboord en aangebracht en ten slot wordt de plateau met de Mielweg voorzien van betonnen drempel elementen.

Wanneer gaan we dit doen?
De werkzaamheden worden uitgevoerd vanaf maandag 27 maart t/m vrijdag 31 maart.

Wat betekent dit voor u?
Het wegvak wat wordt afgesloten voor verkeer loopt vanaf de Wormshoefweg t/m kruising Mielweg. Wij verzoeken u om de auto voor deze tijd in de omliggende wegen te parkeren. Er zal een omleiding worden geplaatst voor het doorgaande verkeer.


 


Update werkzaamheden Dorpsstraat Lunteren
De werkzaamheden op de Dorpsstraat zijn grotendeels voltooid. Er dienen nog een aantal werkzaamheden uitgevoerd worden; waaronder het zagen van de putranden en het aanbrengen van een rode coating. Ook worden drempel opgangen van de kruising met de Mielweg voorzien van betonnen elementen. De werkzaamheden die hierboven benoemd staan worden in 2023 uitgevoerd. Er zal hierover een nieuwe bewonersbrief verstuurd.


 


UPDATE 24-10-22 - Asfaltwerkzaamheden Dorpsstraat Lunteren
De werkzaamheden aan de trottoirs en parkeerplaatsen komen aan een eind. We starten daarom binnenkort aan de asfaltwerkzaamheden. Maandag 24-10 zijn we begonnen met het frezen (verwijderen) van de bovenste laag asfalt. Vervolgens zullen wij asfalt aanbrengen in de reparatie-vakken en rondom de inspectieputten van het riool. Vervolgens brengen wij een nieuwe deklaag (toplaag) van asfalt aan. Ter afsluiting worden de inspectieputten geboord en markering aangebracht.

Wanneer gaan we dit doen?
De werkzaamheden zijn inmiddels in uitvoering. De update is met name bedoeld voor het aanbrengen van het asfalt. De bereikbaarheid voor aanwonenden/bedrijven is slecht of is er niet tijdens de asfaltwerkzaamheden. De asfaltwerkzaamheden zijn donderdag 28 oktober t/m vrijdag 29 oktober.

Wat betekent dit voor u?
Op donderdag 28 oktober worden er in reparatie-vakken en rondom inspectieputten asfalt aangebracht. Tijdens deze werkzaamheden is uw woning/bedrijf niet of beperkt bereikbaar per motorvoertuig.
Op vrijdag 29 oktober wordt de nieuwe deklaag aangebracht hierbij is het gehele wegvak afgesloten voor verkeer. Uw bedrijf/woning is dan niet bereikbaar per motorvoertuig.
Plaats voor donderdag 28 oktober uw motorvoertuig buiten de afzetting wanneer u deze benodigd bent voor 28 en/of 29 oktober.


Werkzaamheden Dorpsstraat Lunteren
Vanaf maandag 5 september voert Aannemingsmaatschappij van Gelder in opdracht van de gemeente Ede werkzaamheden uit aan de Dorpsstraat te Lunteren. Via deze brief informeren we u over de werkzaamheden.

Wat gaan we doen?
Op de Dorpsstraat wordt onderhoud uitgevoerd vanaf de Mielweg tot de rotonde en daarnaast worden er maatregelen doorgevoerd t.b.v. de verkeersveiligheid. De maatregelen zijn eerder gecommuniceerd met de directe omgeving door de gemeente Ede; dit doormiddel van een brief en een bewonersavond. Wij starten 5 september met straatwerkzaamheden. Deze werkzaamheden nemen het meeste tijd in beslag en zullen in diverse kleinere fases uitgevoerd worden. Uitgebreide informatie  over de werkzaamheden lees je op onze app.

Wanneer gaan we dit doen?
De werkzaamheden worden uitgevoerd vanaf 5 september t/m 28 oktober.

Wat betekent dit voor u?
De weg wordt vanaf de Mielweg tot de rotonde in zijn geheel afgesloten voor doorgaand verkeer. Voor het doorgaand verkeer wordt er een omleiding ingesteld via de Postweg, Dorpsstraat en de Bisschopweg.

Voor de direct aanwonenden wordt een certificaat geregeld die op het dashboard gelegd kan worden zodat zij van 5 september t/m 21 oktober het werkvak kunnen betreden. Let hierbij wel op dat er veel hinder zal zijn door de werkzaamheden. Ook zal er een beperkt aantal parkeervakken zijn. U wordt verzocht om stapvoets door het werkvak te rijden en uw auto zoveel mogelijk buiten de afzetting te parkeren.

De werkzaamheden worden overdag tussen 06.00 – 17.00 uur uitgevoerd. We zijn sterk afhankelijk van het weer. Bij aanpassingen in de planning wordt dit gecommuniceerd in onze App.

Afvalinzameling, Openbaar vervoer & hulpdiensten
De afvalinzameling zal ongewijzigd plaats vinden. Wilt u er rekening mee houden dat u met de container niet overal terecht kan. Wij willen u vragen om de container dan wat verder te plaatsen.
De Hulpdiensten hebben net als de aanwonenden toegang tot het werkvak waardoor u zich geen zorgen hoeft te maken of de hulpdiensten u wel kunnen bereiken.
Het openbaar vervoer zal worden omgeleid. Hierdoor zal de bushalte vervallen en kan er gebruik worden gemaakt van de bushalte De Molen.

Week 43 (24 oktober t/m 28 oktober)
In week 43 wordt de laatste hand aan de Dorpsstraat gelegd. Het nieuwe asfalt wordt dan aangebracht en hierdoor zal er extra hinder verwacht worden waarbij de weg niet toegankelijk is. Hiervoor wordt met de aanliggende bedrijven contact opgenomen.  De detail planning voor week 43 is nog niet gereed. Er zal nog verder gecommuniceerd worden over de planning. Houdt hiervoor de App in de gaten.


Voor meer informatie over de werkzaamheden kunt u hier klikken.


Voor het verkeerplan kunt u hier klikken.


 


1