Edeseweg Wekerom Harskamp

Edeseweg Harskamp Ede

Locatie

UPDATE 18-10-22 Afvalinzameling Edeseweg Wekerom Harskamp
Vanaf maandag 10 oktober voert Aannemingsmaatschappij van Gelder in opdracht van de gemeente Ede werkzaamheden uit aan de Edeseweg tussen Wekerom en Harskamp. Via deze brief informeren we u over de update t.b.v. de afvalinzameling.

Waarom de update?
In overleg met de ACV hebben wij een aantal locaties afgesproken waar het afval aangeboden kan worden aankomende vanaf 10 oktober t/m 4 november.

Wat houdt de update in?
De afvalinzameling vindt plaatst volgens normale planning. Deze is terug te vinden op de site van de ACV. Enkel de locatie van aanbieden is gewijzigd tijdens de werkzaamheden. Op onderstaande afbeelding zijn de locaties te vinden waar het afval aangeboden kan worden. Er kan gebruik gemaakt worden van het fietspad om de container naar één van de locaties te verplaatsen. Wij hebben een specifiek gebied aangewezen (geel) die naast de aanwonenden ook hun container dienen te verplaatsen. 

Afvalinzameling niet mogelijk?
We zijn ons bewust dat diverse bewoners een behoorlijke afstand moeten afleggen met de container en dat dit behoorlijk wat hinder oplevert. Wanneer u niet in de gelegenheid bent door bijvoorbeeld ouderdom of lichamelijke beperkingen neem dan contact met ons op zodat we samen kunnen kijken naar een oplossing.

Plaatsen van uw container
Let op bij het plaatsen van de container dat alle containers aan 1 zijde geplaatst worden. Graag met de wielen van de weg af en 20cm tussenruimte zodat de zijlader de containers kan ledigen.Werkzaamheden Edeseweg Wekerom Harskamp
Vanaf maandag 10 oktober voert Aannemingsmaatschappij van Gelder in opdracht van de gemeente Ede werkzaamheden uit aan de Edeseweg tussen Wekerom en Harskamp. Via deze brief informeren we u over de werkzaamheden.

Wat gaan we doen?
Na inspectie van de Edesesweg dient er onderhoud uitgevoerd te worden om kwaliteit en de veiligheid van de weg te kunnen waarborgen. De weg is in 3 delen verdeeld:

 1. Vanaf rotonde Wekerom t/m drempel nabij komgrens;
  Hier gaan we enkel de bovenste laag asfalt vervangen, later komen de fietsstroken in rood weer terug door het aanbrengen van een coating. De inrichting op het kruispunt Laarweg veranderd. De rode coating wordt doorgetrokken naar de vrij liggende fietspaden.
 2. Vanaf drempel (nabij komgrens) Wekerom tot aan drempel (komgrens) Harskamp;
  Na de resultaten van een asfaltonderzoek is besloten om het asfalt te versterken. Dit betekend dat we de bovenste laag asfalt verwijderen en vervolgens 2 nieuwe lagen asfalt terugbrengen. Hiermee gaat de weg met 6cm omhoog. Vervolgens zullen wij alle aansluitende verhardingen en bermen op hoogte brengen. Naast het asfalt worden op diverse plekken het bermbeton vervangen of nieuw aangebracht.
 3. Vanaf drempel (komgrens) Harskamp tot N310;
  Op dit deel is de urgentie minder groot waardoor er dit jaar geen onderhoud wordt uitgevoerd.

Wanneer gaan we dit doen?

Week 42 – (17 oktober t/m 21 oktober) – Frezen asfalt en diverse voorbereidingen

Week 43 – (24 oktober t/m 28 oktober) – Asfalteren aanbrengen belijning

Week 44 – (31 oktober t/m 4 november) – Aanstraten inritten en afwerken bermen

Wat betekent dit voor u?
De weg wordt  vanaf week 42 tot en met 44 afgesloten voor doorgaand verkeer. Alle aanliggende percelen zullen bereikbaar zijn voor auto’s over de rijbaan of het fietspad behalve op vrijdag 21 oktober en maandag 24 oktober tot en met woensdag 26 oktober tussen 06.00 en 16.00. Deze dagen wordt er een speciale laag aangebracht en het asfalt aangebracht. Plaats uw voertuig deze dagen graag buiten de afzetting als u deze wilt gebruiken. Verkeersregelaars zullen instructies geven of u gebruik mag maken van de rijbaan of het fietspad, ook worden er certificaten uitgedeeld (2st. per perceel). Graag de certificaten op uw dashboard plaatsen.

Houd ook rekening met de volgende punten tijdens de werkzaamheden:

 • - Wanneer u over het fietspad dient te rijden houdt dan rekening dat u stapvoets moet rijden en dat u ten gast bent (fietsers hebben voorrang).
 • - Wanneer u de afsluiting in of uit rijd; doe dit dan via de kortste route (dichtstbijzijnde aansluitende weg).

Afvalinzameling, Openbaar vervoer & hulpdiensten
De Hulpdiensten:
In week 42 t/m 44 is de rijbaan of fietspad altijd toegankelijk voor de hulpdiensten. Zij kunnen dan ook altijd uw perceel of omliggende percelen bereiken.
Het openbaar vervoer:
In week 42 t/m 44 rijd er geen openbaarvervoer over de Edeseweg. Het openbaarvervoer wordt omgeleid via Otterlo. Week 45 rijdt de bus weer volgens normale planning.
De afvalinzameling;
In week 42 t/m 44 is de afvalinzameling op de Edeseweg niet mogelijk. Wij willen u vragen de container in de aanliggende wegen te plaatsen. Graag met de wielen van de weg af en 20cm tussenruimte zodat de zijlader de containers kan ledigen.


Klik hier voor het verkeersplan