Reconstructie Vossenakker Ede

Vossenakker Ede Ede

Locatie

Projectstatus


99%

 

 

 


Projectinformatie


UPDATESPLANNING DOCUMENTENFOTO'SMELDINGCONTACT


Projectomschrijving

In opdracht van de gemeente Ede werkt Van Gelder aan de Arthur van Schendellaan en Vossenakker te Ede. Met deze App blijft u op de hoogte van de voortgang, het laatste nieuws en de planning en fasering. 


Projectdetails


Opdrachtgever:  Gemeente Ede

Verwachte uitvoeringsperiode: 7 november tot begin april 2023

Contact


Uw contactpersoon voor vragen of meldingen over het project: Omgevingscoördinator Max van Dalen

Telefoon: 06-28 33 22 82

Email: mvandalen@vangelder.comZoals u waarschijnlijk weet worden er sinds begin november 2022 werkzaamheden verricht in de Arthur van Schendellaan en Vossenakker. U heeft hierover eerder brieven ontvangen van de gemeente Ede. Met deze brief willen wij u meer vertellen over de planning van de werkzaamheden, wat u kunt verwachten en hoe u ons kunt bereiken met vragen.

Wat gaan we doen

In de Arthur van Schendellaan wordt het asfalt verwijderd, de verouderde riolering vervangen, een infiltratieriool aangebracht, bomen en planten aangebracht, voetpaden betegeld en de rijbaan bestraat. In de Vossenakker worden dezelfde werkzaamheden verricht alleen blijft het bestaande vuilwater riool liggen.

Planning

De werkzaamheden starten op 7 november (week 45). Vanaf dat moment is de planning als volgt:

  • Fase 1a: Arthur van Schendellaan (rotonde t/m kruising Bergstraat). Van 7-11-2022 t/m 5-12-2022;
  • Fase 1b: Arthur van Schendellaan (kruising Bergstraat tot kruising Vossenakker). Van 15-11-2022 t/m 23-12-2022.
  • Kerstvakantie, geen werkzaamheden;
  • Fase 2a: Vossenakker (Op den Berg t/m kruising Arthur van Schendellaan). Van 9-1-2023 t/m 9-2-2023;
  • Fase 2b: Vossenakker (Arthur van Schendellaan t/m Oude Arnhemseweg). 30-1-2023 t/m 23-2-2023;
  • Fase 2c: Vossenakker (Oude Arnhemseweg t/m Schralenhouw). Van 6-2-2023 t/m 22-3-2023;
  • Fase 2d: Vossenakker (Schralenhouw tot Arnhemseweg). Van 6-3-2023 t/m 14-4-2023.

Bereikbaarheid

Het werk wordt in fases uitgevoerd, zoals hierboven beschreven. De bereikbaarheid van uw woning voor voetgangers en fietsers, tijdens de werkzaamheden, wordt te allen tijde gewaarborgd.

Wij plaatsen een omleidingsroute voor doorgaand verkeer. Hulpdiensten hebben in geval van nood altijd toegang tot het werkgebied. Zij zijn geïnformeerd over deze werkzaamheden. Tijdens fase 1a wordt de parkeerplaats van het Raadhuis en de bedrijven aan de Bergstraat bereikbaar gemaakt door het openstellen van het fiets-/voetpad. Hierdoor ontstaat er extra drukte op de Bergstraat en Vossenakker.

Parkeren

Tijdens de werkzaamheden in uw fase kunt u uw perceel niet bereiken met de auto. U dient uw auto elders in de wijk te parkeren.

Afvalinzameling

Graag de kliko’s buiten de afzetting plaatsen met de wielen van de weg af, in een enkele rij en minimaal 20cm tussen en rondom de kliko’s. Hier kan onze buurtconciërge u in ondersteunen.

Meer informatie

U kunt mij bereiken tijdens kantooruren voor alle uiteenlopende vragen of opmerkingen omtrent de werkzaamheden. Tevens zetten wij onze buurtconciërge in. Hij of zij is te herkennen aan het gele hesje. Mocht u even hulp nodig hebben met bijvoorbeeld uw boodschappentas of afvalcontainer dan kunt u hem of haar benaderen.

Met vriendelijke groet,

Max van Dalen


Update werkzaamheden week 47

Afgelopen week zijn we weer hard aan het werk geweest om het nieuwe riool aan te leggen. We zijn nu bijna bij de Vossenakker aanbeland. Ook kunt u op de foto’s zien dat de groenvoorzieningen vorm aannemen. Aan de rotondezijde van de straat zijn onze stratenmakers al begonnen met het gereedmaken van het straatwerk. 

Update werkzaamheden week 46

Deze week zijn we verder gegaan met het aanleggen van het vuilwater en infiltratie riool. Tot en met huisnummer 5 in de Arthur van Schendellaan ligt het nieuwe riool er in. Aan de zijde van de rotonde zijn we deze week begonnen met het opnieuw opbouwen van de fundatie voor het asfalt en straatwerk.

 

Update werkzaamheden week 45

Deze week is de start gemaakt op de Arthur van Schendellaan. Het asfalt is gefreesd en afgevoerd. Daarnaast zijn de eerste werkzaamheden aan het nieuwe, gescheiden rioolstelsel verricht. De eerste putten zijn geplaatst.