Buurtweg

Buurtweg Ederveen Ede

Locatie

Werkzaamheden Buurtweg Ederveen
Woensdag 18 januari 2023 start Aannemingsmaatschappij van Gelder in opdracht van de gemeente Ede werkzaamheden aan de Buurtweg, Ederveen.  Via deze brief informeren we u over deze werkzaamheden.

Wat gaan we doen?
In opdracht van de gemeente Ede passen we bermbeton toe langs de zijkant van de weg. Dit houdt in dat wij de bermen langs de weg ontgraven. Vervolgens zullen er stroken van beton aangebracht worden.

Wanneer gaan we dit doen?
De werkzaamheden worden uitgevoerd van 18 januari 2023 tot 10 februari 2023. De verkeermaatregelen en omleiding zullen 17 januari geplaats gaan worden. De voor aankondiging zal circa 1 week van te voren geplaatst worden. 

Wat betekent dit voor u?
Tijdens de uitvoering is de weg voor doorgaand verkeer afgesloten. Aanwonenden zullen nog wel gebruik kunnen maken van de weg. Ter plaatse van de werkzaamheden is het niet mogelijk hier langs te rijden. Hierbij wordt u begeleid door een verkeersregelaar.  Houdt dus rekening met ernstige hinder wanneer u om dient te rijden.

De werkzaamheden worden overdag tussen 07.00 – 17.00 uur uitgevoerd. We zijn sterk afhankelijk van het weer. Bij aanpassingen in de planning wordt dit gecommuniceerd in onze App.

Houdt u er rekening mee dat tijdens de werkzaamheden, u alleen gebruik kunt maken van de asfaltweg. De bermen zijn niet berijdbaar, in verband met de ontgravingen of het net gestorte beton. Uitwijken in de berm is dus niet mogelijk.

Hulpdiensten
De hulpdiensten rijden bij calamiteiten te allen tijde door het werkvak. De wegen blijven zoveel mogelijk beschikbaar voor brandweer, ambulance en politie.