Kierkamperweg

Kierkamperweg Bennekom Ede

Locatie

Werkzaamheden Kierkamperweg - FASE 2
Vanaf maandag 9 januari 2023 voert Aannemingsmaatschappij van Gelder in opdracht van de gemeente Ede werkzaamheden uit aan de Kierkamperweg te Bennekom.
De werkzaamheden worden in 3 fases uitgevoerd. Deze brief informeert u over fase 2.

Wat gaan we doen?
Het werkgebied van fase 2 bevindt zich aan de Kierkamperweg vanaf de Dr. W. Dreeslaan tot de Commandeursweg en de Achterstraat (gedeeltelijk). Tijdens deze periode worden alle bestaande verhardingen opgenomen en wordt er een compleet nieuwe rotonde aangelegd.

Wanneer gaan we dit doen?
Fase 2 start maandag 6 februari  en eindigt vrijdag 12 maart.
Fase 3 start maandag 13 maart en eindigt vrijdag 24 maart. U ontvangt voor fase 3 een nieuwe brief.

Wat betekent dit voor u?
Voor  fase 2 en 3 wordt de Kierkamperweg afgesloten. De Hofrustlaan krijgt een tijdelijke doorsteek zodat aanwonenden tijdens de werkzaamheden bereikbaar blijven., U kunt de verkeersplannen inzien via de van Gelder App. We zijn sterk afhankelijk van het weer. Bij aanpassingen in de planning wordt dit gecommuniceerd via onze App.Klik hier voor het verkeersplan 1/3
Klik hier voor het verkeersplan 2/3
Klik hier voor het verkeersplan 3/3

Klik hier voor het ontwerpplan 1/3
Klik hier voor het ontwerpplan 2/3
Klik hier voor het ontwerpplan 3/3


 


Werkzaamheden Kierkamperweg Bennekom
Vanaf maandag 9 januari 2023 voert Aannemingsmaatschappij van Gelder in opdracht van de gemeente Ede werkzaamheden uit aan de Kierkamperweg te Bennekom.
De werkzaamheden zullen in 3 fases uitgevoerd worden. Deze brief informeert u globaal over de fases en in detail over fase 2.

Wat gaan we doen?
Het werkgebied van fase 1 bevind zich zuidelijk van de Kierkamperweg. Er zal op het terrein van de universiteit een nieuw fietspad aangelegd worden als onderdeel van de doorfietsroute Ede Wageningen. We gaan het fietspad voorzien van een fundering en vervolgens worden hier betonplaten op aangebracht. Naast de aanleg van het fietspad wordt de waterhuishouding ook aangepast. Het werkgebied van fase 1 vind u in onderstaande afbeelding en is herkenbaar aan het rode vlak.

Na fase 1 zullen we beginnen met de wegreconstructie van de Kierkamperweg. De wegreconstructie zal in 2 fases worden uitgevoerd. Voor het uitvoeren van de  wegreconstructie zal de Kierkamperweg afgesloten worden. Voor de werkzaamheden welk resulteren in afsluiting van de weg zal er rond week 4 een nieuwe brief verspreid worden.

Wanneer gaan we dit doen?
Fase 1 zal op 9 januari 2023 en zal eind week 5 van 2023 gereed zijn.
Fase 2 zal beginnen in week 6 van 2023 starten. U zal voor fase 2 een nieuwe brief ontvangen.

Wat betekent dit voor u?
Om de werkzaamheden veilig te kunnen uitvoeren en daarnaast de bereikbaarheid te kunnen waarborgen wordt er voor de uitvoer van fase 1 een snelheidsbeperking aangebracht.

Voor de opvolgende fases zal de Kierkamperweg afgesloten worden. Hierover ontvangt u meer informatie in de informatie brieven die volgen, en kunt u de verkeersplannen inzien via de van Gelder App. We zijn sterk afhankelijk van het weer. Bij aanpassingen in de planning wordt dit gecommuniceerd in onze App.

Er zal voor start van elke fase een aparte brief worden verstuurd die ook vermeld zal worden in de app.


Klik hier voor het verkeersplan
Klik hier voor de ontwerptekening