Update werkzaamheden Kamerlingh Onnesstraat en omgeving

Geschreven op 22/06/2022
Max Van Dalen

Fase 2c afgerond en opengesteld! U kunt weer parkeren in Fase 2c (Kamerlingh Onnesstraat). Ook is de kruising tussen de Buijs Ballotstraat en de Kamerlingh Onnesstraat gereed. Hier kunt u weer helemaal langs rijden. 

In Fase 3 (Robert Kochstraat) zijn de trottoirbanden al gezet. Zo kunt u al zien waar straks de parkeervakken komen. Ook zijn wij bezig met de boomvakken. Er wordt gestart met het leggen van de tegels in het trottoir.

In Fase 4a (Buijs Ballotstraat) is deze week alles opgebroken. Hier wordt hard gewerkt aan de boomgroeiplaatsen. De nieuwe kolken worden ook aangesloten op het bestaande riool. 

In week 29 gaan wij in Fase 3 en Fase 4a het asfalt frezen en wordt er voor de bouwvak nieuw asfalt gedraaid. 

Aan het eind van de week zijn wij klaar met de riolering in de achterpaden die aan de Keesomstraat liggen. Wij zullen hierna doorgaan met de achterpaden aan de Einsteinstraat. In de achterpaden worden ook de lichtmasten gezet. In een later stadium worden de achterpaden nog voorzien van nieuwe verharding.