Update werkzaamheden Kamerlingh Onnesstraat

Geschreven op 26/08/2022
Max Van Dalen

De werkzaamheden in fase 2b (Kamerlingh Onnesstraat) gaan voorspoedig. We liggen op schema met de aanleg van het riool. Aansluitend aan de rioolwerkzaamheden vervangen we de huisaansluiting tot de erfgrens en leggen we nieuwe kolkleidingen aan. Daarna wordt de nieuwe wegfundering aangebracht. 

Het achterpad van Keessomstraat 31-35 is vandaag gereed. Vanaf maandag beginnen we bij het achterpad van Keessomstraat 41-51