Bewonersbrief Treekerbergje

Geschreven op 09/09/2022
Max Van Dalen

Geachte heer/mevrouw,

19 juli jl. heeft u van ons een brief ontvangen over de werkzaamheden aan de Kamerlingh Onnesstraat, tussen het Treekerbergje en de Einsteinstraat (fase 2b). In deze brief hebben wij ook vermeld dat het kruispunt Treekerbergje - Kamerlingh Onnesstraat nog 2 dagen afgesloten wordt. In deze brief informeren wij u over de planning.

Wat gaan we doen?

De putafdeksels op de nieuwe rioolputten worden geplaatst en de kruising krijgt de definitieve bestrating. We hebben zonder afsluiting al zo veel mogelijk voorbereiding gedaan, zoals het plaatsen van de nieuwe trottiorbanden.

Wanneer gaan we dit doen?

De werkzaamheden zijn gepland op dinsdag 13 september en woensdag 14 september. We werken daarbij van 07.00 – 16.00.

Bereikbaarheid

Op het moment dat we op de kruising aan het werk zijn, is uw woning/garage niet bereikbaar per auto. Omdat we de werkzaamheden zo snel mogelijk willen uitvoeren is de kruising in de avond en nacht tussen 13 en 14 september ook niet bereikbaar. Wij adviseren u uw auto niet aan het Treekerbergje te parkeren als u die wilt gebruiken.  Lopend, eventueel met de fiets aan de hand, blijft uw woning altijd bereikbaar.

Bijzonderheden bereikbaarheid

Bent u slecht ter been of zijn er andere bijzondere zaken zijn waar wij rekening mee moeten houden, bijvoorbeeld een verhuizing? Dan horen wij dat graag van u zodat wij daarvoor samen met u een oplossing kunnen bespreken. Onder aan deze brief vindt u onze contactgegevens.

Afvalinzameling

De opstelplaats van de minicontainers blijft hetzelfde.

Hulpdiensten

De hulpdiensten kunnen bij calamiteiten altijd door het werkgebied rijden.

Veilig werken

Wij werken veilig. Daarom voeren wij een aantal maatregelen uit voor uw en onze veiligheid.

  • Fietsers kunnen met hun fiets aan de hand over het trottoir langs het werkgebied.
  • Met bouwhekken rondom de graafwerkzaamheden voorkomen wij gevaarlijke situaties. Wij vragen u dan ook vriendelijk om deze hekken te laten staan.
  • Mocht u tijdens onze werkzaamheden iets zien dat niet veilig is, meldt u dit dan bij de uitvoerder.

brief afsluiting Treekerbergje 080922_def brief afsluiting Treekerbergje 080922_def