Update werkzaamheden Kamerlingh Onnesstraat

Geschreven op 20/09/2022
Max Van Dalen

Verleden week zijn we hard aan het werk geweest in fase 2b (Kamerlingh Onnestraat). We hebben daar de laatste huisaansluitingen vervangen en de laatste kolken aangesloten. Daarnaast hebben we de fundering van de weg en het straatwerk aangelegd. Vanaf het Treekerbergje is de weg dan ook weer te betreden voor bewoners, zodat zij weer met de auto bij het huis kunnen parkeren. 

Naast de werkzaamheden op fase 2b (Kamerlingh Onnestraat) zijn we ook druk bezig geweest in fase 5b (Einsteinstraat). Hier hebben we het gemengde riool vervangen voor een gescheiden riool. Ook hier hebben we de huisaansluitingen vervangen en nieuwe kolkleidingen aangelegd. We zijn inmiddels alweer klaar met het riool leggen voor fase 5b en hard aan het werk met de opbouw van de weg.