Kamerlingh Onnesstraat - brief problemen rondom aangetroffen leiding

Geschreven op 26/09/2022
Max Van Dalen

Geachte heer/mevrouw,

U zult zich waarschijnlijk afvragen waarom er een gedeelte van de Kamerlingh Onnesstraat nog niet is bestraat. Tijdens de rioolwerkzaamheden ter hoogte van huisnummer 18 zijn wij op een leiding gestuit. Deze leiding lag op een andere diepte als wij aanvankelijk dachten. Het is noodzakelijk voor het nieuwe ontwerp dat deze leiding wordt verlegd.

In de afgelopen weken zijn wij druk bezig geweest om het verleggen van de leiding nog tijdens deze werkzaamheden in te plannen. Hiervoor hebben wij de medewerking van de eigenaar van de leiding nodig. De eigenaar wil echter de procedure volgen die hiervoor is voorgeschreven. Dit betekent dat de leiding pas begin 2023 verlegd kan worden.

Vorige week hebben wij een tijdelijke rioolverbinding gemaakt en het laatste gedeelte riool aangelegd. Hierdoor hoeft in 2023 nog maar een relatief klein gedeelte opnieuw opgegraven te worden. We proberen de komende dagen alsnog al het straatwerk aan te leggen. Hierdoor is de Kamerlingh Onnesstraat tot aan de kruising Einsteinstraat weer bereikbaar. In 2023 zal dan ter hoogte van huisnummer 18 een klein gedeelte weer moeten worden opgebroken zodat de leiding kan worden verlegd en het riool definitief gemaakt kan worden.

Met vriendelijke groet,

Ing. P. (Paulien) Bisschop

 

Hieronder vindt u de bewonersbrief


brief problemen rondom leiding 260922 brief problemen rondom leiding 260922