Kamerlingh Onnesstraat - bewonersbrief fase 5a

Geschreven op 26/09/2022
Max Van Dalen

Geachte heer/mevrouw,

Maandag 14 maart 2022 is Aannemingsmaatschappij Van Gelder in opdracht van de gemeente Amersfoort gestart met de herinrichting Kamerlingh Onnesstraat e.o. in Amersfoort. Met deze brief informeren we u over de werkzaamheden, de planning en wat die voor u betekenen.

Wat gaan we doen?

In de Einsteinstraat (fase 5a), de blauwe pijlen op onderstaande kaart, vernieuwen we de verhardingen van de rijbaan en het trottoir en wordt de openbare verlichting vervangen. Ook wordt het gemengd riool vervangen voor een nieuw vuilwater- en regenwaterriool in de rijbaan en worden de huisaansluitingen tot en met de erfgrens vervangen. 

Wanneer gaan we dit doen?

We starten met de werkzaamheden op woensdag 5 oktober 2022. Als alles volgens planning verloopt zijn wij op vrijdag 11 november 2022 klaar met fase 5a. Wij werken zoveel mogelijk van maandag tot en met vrijdag tussen 07:00 en 16:30 uur. 

Bereikbaarheid

Op het moment dat we in uw buurt aan het werk zijn, is uw woning/garage tijdelijk niet bereikbaar per auto. Wij adviseren u uw auto buiten het werkgebied te parkeren als u die op dat moment wilt gebruiken. Lopend, eventueel met de fiets aan de hand, blijft uw woning altijd bereikbaar.

Bijzonderheden bereikbaarheid

Bent u slecht ter been of zijn er andere bijzondere zaken zijn waar wij rekening mee moeten houden, bijvoorbeeld een verhuizing? Dan horen wij dat graag van u zodat wij daarvoor samen met u een oplossing kunnen bespreken. Onder aan deze brief vindt u onze contactgegevens.

Hulpdiensten

De wegen blijven zoveel mogelijk beschikbaar voor brandweer, ambulance en politie. De hulpdiensten kunnen bij calamiteiten altijd door het werkgebied rijden.

Veilig werken

Wij werken veilig. Daarom voeren wij een aantal maatregelen uit voor uw en onze veiligheid.

  • Fietsers worden omgeleid of kunnen lopend met de fiets aan de hand over het trottoir langs het werkgebied.
  • Wij vragen u en de andere gebruikers rekening te houden met elkaar; rijdt bijvoorbeeld langzaam langs het werkgebied.
  • Met bouwhekken rondom de graafwerkzaamheden voorkomen wij gevaarlijke situaties. Wij vragen u dan ook vriendelijk om deze hekken te laten staan.
  • Mocht u tijdens onze werkzaamheden iets zien dat niet veilig is, meldt u dit dan bij de uitvoerder.

Met vriendelijke groet,

Ing. P. (Paulien) Bisschop 

 

Hieronder vindt u de bewonersbrief.


brief start werk aanwonenden 5a def brief start werk aanwonenden 5a def