Update werkzaamheden Kamerlingh Onnesstraat

Geschreven op 14/10/2022
Max Van Dalen

De werkzaamheden aan het project lopen voorspoedig en het eind komt in zicht. Momenteel werken we nog aan de fases 5a en 5b.

Fase 5b (Einsteinstraat tussen Jan van der Heijdenstraat en Buijs Ballotstraat). 

De werkzaamheden aan fase 5b lopen voorspoedig. Momenteel wordt de laatste hand aan de bestrating gelegd en kan het werkvak worden opgesteld.  Als de schilder klaar is bij het flat gebouw van Einsteinstraat 14-20 kan daar ook de bestrating in het achterpad aangebracht worden.

Fase 5a (Einsteinstraat tussen Kamerlingh Onnesstraat en Buijs Ballotstraat)

Inmiddels hebben we in fase 5a ook al veel werk verzet. Het oude asfalt is verwijderd en we zijn met het aanleggen van het nieuwe riool begonnen. Op de kruising Kamerlingh Onnesstraat - Einsteinstraat zijn we lang bezig geweest met enorme betonnen bakken. Deze bakken maken deel uit van het regenwater riool. Het regenwater riool dat we hier aanleggen is een infiltratieriool. Dat wil zeggen dat de buizen niet helemaal waterdicht zijn en daardoor kan het regenwater in de grond zakken. Bij grote regenbuien gaat het vullen van de buis sneller dan het water in de grond kan zakken. De buizen en putten zijn zo groot zodat het water tijdelijk gebufferd kan worden. Ook kan er in de toekomst regenwater van andere wijken naar dit gebied stromen en hier in de grond zakken. Ter plaatsen van de kruising ligt een grote stroomkabel. Deze kabel ligt op een dusdanige diepte dat we hier de grote buizen niet kunnen aanleggen. De kabel kan niet worden verplaatst. Daarom hebben we een constructie aangelegd met grote bakken, die ervoor zorgt dat het water bij grote buien over de kabel heen getransporteerd kan worden. Inmiddels zijn deze werkzaamheden gereed en leggen we het riool aan in de Einsteinstraat. Daar wordt het riool verbonden met het riool van fase 5b en de Buijs Ballotstraat. Dan zijn de rioolwerkzaamheden voor het gehele project gereed.