Bewonersbrief groenwerkzaamheden B. Ballotstraat, Kamerlingh Onnesstraat en Einsteinstraat

Geschreven op 25/11/2022
Max Van Dalen

Geachte heer/mevrouw, 
 
Zoals u wellicht heeft gemerkt zijn de werkzaamheden voor de herinrichting Kamerlingh Onnesstraat 
en omgeving nagenoeg afgerond. Met deze brief willen wij u op de hoogte stellen van de nog 
komende werkzaamheden bij u in de straat. 
 
Wat gaan we doen? 
Vanaf maandag 28 november worden de nieuwe bomen in de B. Ballotstraat en Kamerlingh 
Onnesstraat geplant. Aansluitend wordt de beplanting in de boom- en plantvakken aangebracht en de 
haag in de Einsteinstraat.  

Om te voorkomen dat een voertuig over de nieuw aangebrachte beplanting rijdt, worden ter plaatse 
van de plantvakken aan de rand van de parkeervakken stootbanden aangebracht. Deze stootbanden 
steken ongeveer tien centimeter boven het straatwerk uit en zijn afgerond. 
Gemeente Amersfoort heeft aangegeven niet mee te gaan in de verzoeken om een aantal 
parkeervakken te vergroten. Zij geeft het vergroenen van de buurt voorrang op extra parkeerruimte.  

Wanneer gaan we dit doen? 
We starten met de werkzaamheden op maandag 28 november 2022. Als alles volgens planning 
verloopt zijn wij op vrijdag 2 december 2022 klaar. Wij werken zoveel mogelijk van maandag tot 
en met vrijdag tussen 07:00 en 16:30 uur.    
 
Aansluitend wordt een aantal herstelwerkzaamheden aan de bestrating uitgevoerd binnen 
projectgrenzen. Hiermee verwachten wij eind december 2022 klaar te zijn. 
 
Bereikbaarheid 
Op het moment dat wij bij u in de straat bezig zijn is uw woning altijd bereikbaar per auto, per fiets 
of te voet.  

Met vriendelijke groet, 
 
Ing. P. (Paulien) Bisschop  
Omgevingsmanager  
Aannemingsmaatschappij Van Gelder

 

Hieronder vindt u de bewonersbrief in PDF.


Brief aanbrengen groen en stootband Brief aanbrengen groen en stootband