Voorlopig laatste update Kamerlingh Onnesstraat

Geschreven op 09/12/2022
Max Van Dalen

Inmiddels wordt het groen aangebracht in de diverse straten van project Kamerlingh Onnesstraat. In de komende weken worden er nog diverse restpunten hersteld.

Voorlopig is dit de laatste update van het project in de van Gelder app. Wij willen u hartelijk danken voor het volgen van de werkzaamheden in deze app. Tevens wensen wij u alvast fijne feestdagen en een fantastisch nieuwjaar!