Planning werkzaamheden Woudenberg

Geschreven op 07/02/2022
Max Van Dalen

Week 5 t/m 10
De definitieve bestrating van Het Hofje aan de Nijverheidsweg wordt aangelegd. Zoals de rijbanen, trottoirs en parkeerplaatsen.

Week 6
Voorbereidende werkzaamheden kruising, uitgevoerd door Van Gelder.

Week 7 t/m week 12
In deze weken worden de kabels en leidingen verlegd. De werkzaamheden worden uitgevoerd door combiaannemer Van den Heuvel.

Week 9 t/m 11
In de Laan 1940-45 wordt de bestrating aangelegd en trottoirs, uitgevoerd door Van Gelder.

Week 11 t/m week 18
Afsluiting en aanleg rotonde uitgevoerd door Van Gelder.