Werkzaamheden Stationsweg West

Geschreven op 20/05/2022
Max Van Dalen

De werkzaamheden aan de Stationsweg West in Woudenberg verlopen goed. De trottoirbanden worden vervangen voor, fietsveilige, verlaagde banden.  De noordzijde is inmiddels gereed.