Planning en fasering van het werk.
In opdracht van de gemeente Breda werkt Aannemingsmaatschappij Van Gelder vanaf januari 2019 aan het bouw- en woonrijp maken van de Bouverijen Breda. Een nieuwe woonwijk tussen Breda en Teteringen met ruimte voor 650 woningen! 

Deelplan 1 en 2 van de Bouverijen zijn al eerder bebouwd en ondertussen ook bewoond. Deelplan 3 en 4 zijn al eerder bouwrijp gemaakt. Onze werkzaamheden omvatten het bouw- en woonrijp maken van de opvolgende deelplannen.  

Bij het bouwrijp maken leggen de netbeheerders de ondergrondse energie- en dataleidingingen en leggen wij nieuwe riolering en bouwwegen aan zodat de bouw van de nieuwe woningen aansluitend kan starten. 

Bij het woonrijp maken richten wij de deelplannen in met bestrating en openbare verlichting nadat de woningen zijn opgeleverd aan de nieuwe bewoners.  Voor alle percelen worden deelopdrachten uitgegeven door de gemeente.  

Wij werken momenteel aan deelopdracht 1, bestaande uit perceel 5 en 6, de Kriekenstraat en een deel van de Burgemeester Verdaasdonkstraat. 

Voor alle percelen is dit de huidige planning*: 

Bouwrijp maken: 

Deelplan 5+6: 2019 
Deelplan 7+8: 2020 
Woonrijp maken 

Deelplan 3: 2019/2020 
Deelplan 4: 2020
Deelplan 6: 2020/2021
Deelplan 5: 2021 
Deelplan 7+8: 2021 
Vervolgens sluiten wij onze werkzaamheden af met het inrichten van de Burgemeester Verdaasdonkstraat naar de eindsituatie. 

* De genoemde planning en fasering is afhankelijk van de verkoop van de nieuwe woningen en daarom kunnen er tijdens de uitvoering afwijkingen in ontstaan. Houdt daarom regelmatig onze app in de gaten voor het meest actuele overzicht.
Laatste update: 19/04/2019
© Van Gelder