Thom Hartholt ProjectleiderThom is de eindverantwoordelijke namens Aannemingsmaatschappij Van Gelder betreffende het werk in de Bouverijen.
Laatste update: 19-04-2019
© Van Gelder