De Bouverijen, volop in ontwikkeling de komende jaren.In opdracht van de gemeente Breda werkt Aannemingsmaatschappij Van Gelder vanaf januari 2019 aan het bouwrijp- en woonrijpmaken van de Bouverijen in Breda. Een nieuwe woonwijk tussen Breda en Teteringen met daarin ruimte voor ongeveer 650 woningen. Met deze App informeren wij u over het werk, de planning en wat het voor u betekent. 

Wat gaat er gebeuren? 

Deelplan 1 en 2 van de Bouverijen zijn al eerder gebouwd en ondertussen ook bewoond. Deelplan 3 en 4 zijn al eerder bouwrijp gemaakt. Onze werkzaamheden omvatten het bouwrijp en woonrijp maken van de opvolgende deelplannen. 

Bij het bouwrijp maken leggen de netbeheerders de ondergrondse energie- en dataleidingen aan en leggen wij de nieuwe riolering en bouwwegen aan zodat de bouw van de nieuwe woningen aansluitend kan starten. 

Bij het woonrijp maken richten wij de deelplannen in met bestrating en openbaar nadat de woningen worden opgeleverd aan de nieuwe bewoners.

Onder het kopje Planning en Fasering vindt u meer informatie over wanneer wij waar aan het werk zijn.
Laatste update: 01-01-2019
© Van Gelder