Update werkzaamheden fase 1+2 en aanvang fase 3


Beste bewoners,

Graag zouden wij jullie informeren over de voortgang van de werkzaamheden aan deelplan 5 en de Kriekenstraat. Daarnaast vangen wij aan met de werkzaamheden aan de kruising van de Burgemeester Verdaasdonkstraat en de Oosterhoutseweg. De hinder blijft beperkt voor de omgeving. 

Voor meer informatie verwijs ik jullie graag naar de bewonersbrief van 19-2-2019 onder het kopje bewonersbrieven in deze app. U dient wel door te klikken op de link enkele keren. Hier treft u ook een kaartje aan met een overzichtstekening en de globale planning van de Bouverijen!

Veel leesplezier en bedankt voor uw aandacht!
Laatste update: 19/02/2019
© Van Gelder