Terugkoppeling werkzaamheden woensdag 20 februari 2019


Beste bewoner(s) en gebruiker(s) van Bouverijen,

Afgelopen woensdag 20 februari is er door de gemeente een fout gemaakt bij de coördinatie van verschillende werken. Door aannemer Strukton is er een asfaltonderzoek uitgevoerd. Als gemeente hebben we een onjuiste beoordeling van de afzettingsmaatregelen gemaakt waardoor er grote overlast ontstond. Bouverijen was hierdoor via de Oosterhoutseweg gedurende enkele uren slecht bereikbaar. Zeker ook voor de ouders die kinderen naar school moesten brengen of van school moesten halen was dit heel vervelend.

De aannemer Van Gelder die de bouwrijp werkzaamheden aan het uitvoeren is, is hier géén partij in.

Als gemeente bieden we onze verontschuldigen aan. Inmiddels zijn er afspraken gemaakt om dit in het vervolg te voorkomen.

Met vriendelijke groet,

W.J.H.M. (Willem) de Brouwer
Projectmanager

Gemeente Breda
Stadsingenieurs Breda

Stadskantoor
Claudius Prinsenlaan 10
Postbus 90156, 4800 RH Breda
Laatste update: 25/02/2019
© Van Gelder