Update van de werkzaamheden Deelplan 4De werkzaamheden verlopen helaas niet volgens planning. Door personeels te kort (stratenmakers) gaan de werkzaamheden langzamer dan voorzien. Het is de bedoeling om vanaf volgende week wat in te gaan lopen op de planning. 

Om de voortgang erin te houden wordt maandag 19 april vanaf 07.00 uur ook uit de toegangsweg naar de parkeerplaatsen (Witrikweg)  de bestrating verwijderd. Daar kan dan gestart worden met het plaatsen van de banden en de kolken.  En kunnen de stratenmakers er hopenlijk snel achter aan. 

Het is de bedoeling om voordat Van Sundert gaat starten met de bouw in ieder geval de grote parkeerplaats klaar is. 
Laatste update: 15/04/2021
© Van Gelder