Plaatsen lichtmasten


Beste omwonenden,

Vooruitlopend op het woonrijp maken van het gebied, zullen in de week van 9 augustus (week 32) definitieve lichtmasten op verschillende plaatsen in deelplan 5 en 6 worden geplaatst. 
Laatste update: 27/07/2021
© Van Gelder