Werkzaamheden Kriekenstraat


Beste omwonenden,

Op 20 september wordt de Kriekenstraat voor alle verkeer afgesloten, zodat deze de definitieve inrichting kan krijgen.

U kunt in de periode van 20 september tot en met 22 oktober geen gebruik maken van de parkeerplaatsen in de Kriekenstraat. U kunt uw auto parkeren op de gerealiseerde parkeerplaatsen elders in Bouverijen. Let op de parkeerverboden die sinds kort van kracht zijn binnen geheel Bouverijen op diverse locaties langs de weg. 

Als bijlage vindt u een eenvoudige schets van hoe de situatie er tijdens de werkzaamheden zal uitzien. Daarbij is rood en blauw het wegvak met verkeersafzetting. Geel zijn de omleidingsborden voor bereikbaarheid van de Mandt en de scholen.


Schets situatie Kriekenstraat werkzaamheden Schets situatie Kriekenstraat werkzaamhedenLaatste update: 07/09/2021
© Van Gelder