Planning en FaseringHet werk aan de revitalisering van Bedrijventerrein Dierenstein voeren wij in vijf hoofdfases uit tussen februari en april 2019. Iedere hoofdfase kent diverse subfases zodat het werk zo goed mogelijk aansluit op de bedrijvigheid in het gebied. Hieronder vindt u de planning en fasering.

Tussen 7 en 30 januari 2019

Tussen het pand van ABC Kwakernaat en het pand van der Heijden vervangen we vanaf 7 januari de bestaande rijbaan van het Zuideinde voor de nieuwe rijbaan. Het verkeer rijdt daar dan via de tijdelijke rijbaan die we vorige week hebben aangebracht.

In de ‘krul’ van het Zuideinde vervangen we het straatwerk in de rijbaan tussen de panden van Tradepartners tot halverwege het pand van Flier. Hier komt nieuw straatwerk voor terug. Dit werk voeren we uit tot en met 6 februari.

Tussen 31 januari en 15 februari

We werken dan aan het straatwerk van de doorgaande rijbaan van het Zuideinde tussen het pand van Van der Heijden en huisnummer 80. Het verkeer maakt dan gebruik van de tijdelijke rijbaan.

Vanaf 7 februari starten we met de vervanging van het straatwerk in de ‘krul’ van het Zuideinde tussen de aansluiting op de doorgaande rijbaan van het Zuideinde tot halverwege het pand van Flier. Ook hier komt er nieuw straatwerk voor terug. Dit werk voeren we uit tot en met 15 maart.

We starten in deze fase ook met de inrichting van de tijdelijke rijbaan langs het Zuideinde naar het nieuwe definitieve fietspad vanaf de kruising met de Zweth richting de Spoorlaan. 

Tussen 18 februari en 25 maart

De inrichting van de tijdelijke rijbaan naar het definitieve fietspad ronden we af en we bereiden ons voor op de laatste asfaltfase van het werk waarin de deklaag op de Donk, de Zweth en het Zuideinde wordt aangebracht.

Tussen de Donk en het terrein van Meeder werken we aan het straatwerk van de nieuwe inrit.

Het weekeinde van vrijdagavond 29 maart 20:00 t/m maandagochtend 1 april 06:00

In dit weekeinde is Dierenstein afgesloten voor het verkeer in verband met het aanbrengen van de laatste laag asfalt. Tegelijkertijd wordt het straatwerk in de inrit naar het terrein van Meeder vervangen door asfalt. Dierenstein is dan slecht tot niet bereikbaar behoudens de nood- en hulpdiensten. 

De week van 1 april

In de nachten worden de putdeksels in het nieuwe asfalt van de Donk, de Zweth en het Zuideinde geboord waarbij we kortdurende lokale verkeersmaatregelen toepassen op deze wegen om het werk veilig uit te kunnen voeren. Overdag ruimen we de laatste zaken op die nog op Dierenstein aanwezig zijn. Na deze week zijn de werkzaamheden volledig afgerond en is de overlast voor u voorbij.

Verkeer

Om het werk aan het Zuideinde veilig voor het verkeer en voor ons personeel uit te kunnen voeren blijft het éénrichtingsverkeer in stand tot het einde van maart of zoveel eerder als mogelijk is.

Grafische weergave

Hier vindt u de grafische weergave van de verschillende werkvakken volgend jaar.

Meer informatie

Indien u over deze mail nadere vragen heeft dan kunt u de omgevingsmanager William Verbij over benaderen.

LET OP!: De genoemde data in de planning betreffen een verwachting op basis van de hoeveelheid te maken werk. Externe invloeden zoals het weer of de vondst van onbekende zaken in de ondergrond hebben hier invloed op waardoor de data kunnen veranderen. 

U kunt met vragen contact opnemen met onze omgevingsmanager William Verbij.
Laatste update: 10-05-2019
© Van Gelder