Planning en fasering van het werk 

De werkzaamheden in het project Hart Leusderkwartier worden volgens de volgende fasering uitgevoerd.

Vanaf 30 oktober starten de werkzaamheden met een 4-tal saneringen in uw wijk, waarbij verontreinigde grond wordt vervangen door schone grond. Deze werkzaamheden duren ongeveer 2 weken.

Aansluitend starten wij op 6 november met de werkzaamheden aan de huisaansluitingen, gelijktijdig starten de werkzaamheden van de nutsbedrijven.

Bovenstaande werkzaamheden gaan gepaard met minimale hinder. Er worden een verkeersmaatregelen langs de werkzaamheden geplaatst. De bereikbaarheid van de woningen wordt dan geborgd middels loopschotten.

Vanaf 22 mei 2018 is gestart met de reconstructie van het hoofdriool. Het overzicht met de locaties, volgorde van uitvoering en het overige projectverloop is hier te vinden. 

De afronding van de werkzaamheden wordt verwacht in de het voorjaar van 2019. 

https://drive.google.com/open?id=1yV6cp-047tRkbW7Sug8LQh6WCIGTzntB
Laatste update: 31-05-2019
© Van Gelder