Werk aan de Pelikaanstraat tussen 15 en 19 juniIn de week van 15 t/m 19 juni vinden er reparatiewerkzaamheden plaats aan de Pelikaanstraat tussen de Klokpoort en de ir. Driessenstraat.

Tijdens de kwaliteitscontroles is gebleken dat de kwaliteit van het asfalt op de rijbaan richting de Langegracht helaas niet voldoet. Om problemen in de toekomst te voorkomen moet dit vervangen worden. Tijdens dit werk worden ook de busperronbanden bij de bushalte aan de oostzijde vervangen voor natuurstenen exemplaren (deze waren tijdens stap 1 van nog niet leverbaar) en wordt hetzelfde grijze asfalt aangebracht op het Pelikaanplein als nu ook aan de westzijde aanwezig is. KPN vervangt tijdens dit werk ook een zendmast ter plaatse van de Albert Heijn. Door beide werken met elkaar te combineren kunnen we de overlast voor de omgeving tot een minimum beperken.

Wat betekent dit voor het verkeer?

Autoverkeer:

Pelikaanstraat: Verkeer kan in de week van 15 t/m 19 juni geen gebruik maken van de rijbaan van de Pelikaanstraat tussen de ir. Driessenstraat en de Klokpoort in noordelijke richting (dat is richting de Langegracht). Dit verkeer maakt dan gebruik van de omleidingsroute via de Zijlsingel en de Oude Herengracht - Langegracht. Verkeer in zuidelijke richting blijft wel mogelijk op de Pelikaanstraat.

ir. Driessenstraat: De ir. Driessenstraat is afgesloten tussen de Middelstegracht en de Hooigracht in westelijke richting. Verkeer in de richting van de Zijlsingel blijft mogelijk.

Voetgangers en fietsers:

Voetgangers en fietsers ondervinden geen hinder van de werkzaamheden.
Laatste update: 26-05-2020
© Van Gelder