Voortgang van de werkzaamheden aan de HooigrachtDe werkzaamheden in stap 3 van de Hooigracht zijn sinds maandag 22 juni volop aan de gang.  Daarbij zijn ook aan deze zijde van de Hooigracht restanten van de oude kademuur van de Hooigracht aangetroffen. Om plaats te maken voor het nieuwe riool moet de kademuur verwijderd worden op sommige plaatsen wat ook meer tijd vraagt.  De aanleg van het rioolwerk is nu gevorderd tot vlakbij de Hooglandsekerk Choorsteeg. Omdat de straat nu open ligt heeft de gemeente Leiden ons gevraagd om meteen ook een drianagestelsel aan te leggen waarmee de grondwaterstand van de Hooigracht beter onder controle te houden is in de toekomst. Dit betreffen extra werkzaamheden die bovenop het al eerder bekende werk komen. Ook dat heeft dus een gevolg voor de uitvoeringsduur van de derde stap van de Hooigracht.

Oorspronkelijk zou het werk aan de derde stap aan het einde van augustus worden afgerond maar zoals het er nu naar uitziet zal het werk in stap 3 nog tot half oktober duren. Daarna vindt dan het werk in stap 4 (aan de oneven zijde) plaats tot half november. Wij hopen aan het einde van deze week weer een actuele planning van het werk te kunnen presenteren op onze App onder het kopje 'Planning en fasering'.
Laatste update: 17-08-2020
© Van Gelder