Twee afsluitingen van de Hooigracht in september


De werkzaamheden aan de Hooigracht vorderen gestaag en zoals al in onze eerdere berichtgeving genoemd sluiten wij de Hooigracht binnenkort twee keer af. In dit bericht gaan we in op de voortgang van het werk, de planning van de afsluitingen en de bereikbaarheid tijdens de afsluitingen.

De voortgang van de werkzaamheden in de Hooigracht

Op 20 april zijn de werkzaamheden aan de tweede fase van de Hooigracht begonnen. Het nieuwe riool is aan beide zijden van de weg aangebracht en de aanleg van het nieuwe straatwerk is ondertussen begonnen.  

Gedurende de werkzaamheden bleek het benodigd om gelijk ook een nieuw drainagestelsel in de Hooigracht aan te brengen, waarmee de grondwaterstand beter te reguleren is.

De oude kademuur van de Hooigracht die we tijdens de rioolwerkzaamheden hebben gevonden is archeologisch onderzocht en daarna verwijderd waar deze in de weg lag voor de nieuwe riolering. Op de kruising van de Nieuwstraat en de Hooigracht is aan de oneven zijde een oud brughoofd gevonden dat nog nader onderzocht moet worden. Het werk in een stad met een rijke historie brengt zo zijn verrassingen met zich mee.

Het extra werk aan het drainagestelsel en de archeologische vondsten hebben helaas wel voor een vertraging gezorgd in de doorlooptijd van de tweede fase van de Hooigracht.

Stap 3 van de werkzaamheden eindigt hierdoor op 9 oktober (dit was 28 augustus) en stap 4 eindigt op 20 november (dit was 2 oktober). Dat betekent dat we langer werken in de straat dan vooraf was voorzien.
Twee afsluitingen van de Hooigracht

Het deel van de Hooigracht tussen de Nieuwstraat en de Hogewoerd kan door de beperkte ruimte alleen tijdens twee volledige afsluitingen uitgevoerd worden.

Tijdens de afsluitingen is de Hooigracht tussen de Nieuwstraat en de Hogewoerd in zijn geheel afgesloten voor alle verkeer. Dat is inclusief de kruisingen met de Nieuwstraat en de Nieuwe Rijn. In de periode tussen de beide afsluitingen is de Hooigracht open voor het verkeer zoals dat nu ook het geval is.

Planning en aanpak van de afsluitingen.

De eerste afsluiting vindt plaats van 11 september; 19:00 tot 14 september; 05:00. Erfgoed Leiden voert dan archeologisch onderzoek uit op de kruising met de Nieuwstraat en wij leggen hier aansluitend het nieuwe drainagestelsel aan. Ook voeren we voorbereidend werk uit aan de Gansoordbrug.

De tweede afsluiting vindt plaats van 18 september; 19;00 tot 28 september; 05:00.  Dan verwijderen we de oude situatie, leggen we de nieuwe riolering aan en realiseren we de nieuwe inrichting van de weg.

Tijdens beide periodes werken we 7 dagen in de week tussen 06:00 en 23:00. Wij voeren de werkzaamheden met de meeste overlast overdag uit maar het is onvermijdelijk dat u iets gaat merken van de werkzaamheden die in de vroege ochtend en avond gebeuren.Bereikbaarheid en parkeren tijdens de afsluitingen

Voetgangers:

De woningen en winkels blijven altijd te voet bereikbaar. Binnen het werkvak leggen we daarvoor een tijdelijk voetpad van kunststof loopschotten aan. De doorgaande route voor de voetgangers wordt tussen de Hooglandsekerk Choorsteeg en de Hogewoerd in twee richtingen omgeleid via de route Middelweg - Nieuwstraat - Hartesteeg - Gangetje.

Fietsers:

Doorgaand fietsverkeer wordt in twee richtingen omgeleid via de route Kaasmarkt-Middelweg – Korevaarstraat – Levendaal en via de route ir. Driessenstraat – Middelstegracht – Nieuwe Rijn – Hogewoerd.

Autoverkeer:

Tijdens de afsluitingen is geen verkeer mogelijk tussen de ir. Driessenstraat en de Hogewoerd. Doorgaand autoverkeer leiden we dan in twee richtingen om met behulp van bebording via de Oude Herengracht – Zijlsingel - Levendaal. De omleidingsroutes zijn aangegeven met gele borden.

De achterliggende wijken aan de westzijde van de Hooigracht blijven bereikbaar via de route Kaasmarkt – Middelweg – Moriaansteeg en via de route Oude Rijn – Hooglandse Kerkgracht. Verkeer kan de wijken verlaten via de route Hartesteeg – Karnemelksbrug.

De achterliggende wijken aan de oostzijde van de Hooigracht blijven bereikbaar via de ir. Driessenstraat.

Laden en lossen:

Laad- en losverkeer voor de winkels in de Hooigracht blijft mogelijk vanaf de ir. Driessenstraat tot de kruising met de Nieuwstraat. Verkeersregelaars begeleiden dit verkeer. De overige winkels kunnen bevoorraad worden via de Nieuwe Rijn.

Parkeren:

Parkeren met de auto is niet mogelijk op de Hooigracht tijdens het werk. U kunt gebruik maken van parkeerplaatsen elders in de wijk of van één van de parkeergarages in de directe omgeving.

Laatste update: 01-09-2020
© Van Gelder