Verplaatsing van de afvalbakken voor papier en glas aan de Sint JorissteegDe derde fase van het werk aan de Hooigracht start binnenkort. Het betreft de Sint Jorissteeg tussen de Hogewoerd en het Levendaal. Vooruitlopend op de werkzaamheden worden de twee ondergrondse afvalcontainers voor papier en glas aan de Sint Jorissteeg verplaatst.

Wat gaat er gebeuren?

De ondergrondse afvalcontainers voor papier en glas aan de Sint Jorissteeg worden verplaatst naar de kruising met de Geregracht en het Levendaal. Deze containers komen naast de al aanwezige afvalcontainer voor restafval te staan. De ondergrondse afvalcontainers voor het restafval aan de Sint Jorissteeg blijven staan en worden in het voorjaar van 2021 vervangen door één nieuwe container tijdens de reconstructie van de Sint Jorissteeg. Tot die tijd kunt u de bestaande containers blijven gebruiken.

Op de plattegrond hierboven staat naast de nieuwe locatie voor de ondergrondse afvalcontainers voor glas en papier ook een alternatieve locatie aangegeven. U kunt op beide locaties terecht.

Planning en aanpak

De werkzaamheden vinden plaats in de week van maandag 2 tot en met vrijdag 6 november. Tijdens de werkzaamheden blijven de Gerestraat en de Geregracht bereikbaar.

Graag uw medewerking tijdens de uitvoering van de werkzaamheden
Zo kort mogelijk voor het verplaatsen worden de afvalcontainers voor papier en afval aan de Sint Jorissteeg geleegd en daarna afgesloten. Als u merkt dat de containers zijn afgesloten vragen we u om uw afval dan niet meer bij deze containers te plaatsen. U kunt dan tijdelijk gebruikmaken van de afvalcontainers voor papier en glas op de kruising van de Garenmarkt en de Steenschuur tot het moment dat de afvalcontainers zijn verplaatst naar de Geregracht.
Laatste update: 23-10-2020
© Van Gelder