De huisvuilinzameling aan de Sint Jorissteeg is vanaf volgende week maandag 18 januari voor een aantal weken anders georganiseerd.Tijdens de werkzaamheden aan de oostkant van de Sint Jorissteeg worden ook veranderingen doorgevoerd in de plaats waar het afval kan worden aangeboden.

De twee ondergrondse afvalcontainers voor het restafval en het papier aan de Sint Jorissteeg zijn in november al verplaatst naar de hoek van het Levendaal en de Geregracht en vanaf volgende week verdwijnen ook de twee ondergrondse afvalcontainers voor het restafval.

In het nieuwe ontwerp worden deze containers vervangen door één ondergrondse afvalcontainer waarin het afval wordt samengeperst zodat er meer afval in een container past. De nieuwe container kunnen we echter pas plaatsen zodra het nieuwe straatwerk is aangebracht. Tussen het moment dat de oude containers zijn verwijderd en de nieuwe container is geplaatst kan er gebruik gemaakt worden van een tijdelijke bovengrondse afvalcontainer die we aanstaande maandag 18 januari plaatsen ter hoogte van de Lambertushof.  Voor de duidelijkheid plaatsen we er ook een bord bij.

Houdt er dus rekening mee dat u uw afval volgende week op een andere plaats kwijt kunt dan gebruikelijk.

Laatste update: 13-01-2021
© Van Gelder