Wijziging fasering en planning project Jan Mayenstraat e.o.


Geachte bewoners van de Jan Mayenstraat, Planciusstraat, Rijpstraat, Van Linschotenstraat, Waarwijckstraat en Dirkpompstraat. 

Door onvoorziene omstandigheden in de Gerrit de Veerstraat zijn wij genoodzaakt om de fasering van de werkzaamheden te wijzigen. De werkzaamheden in de Gerrit de Veerstraat ronden wij vermoedelijk vrijdag 21-06-2019 af.

In goed overleg met de gemeente is besloten om op maandag 17 juni (aanstaande) te starten met de werkzaamheden op de Waarwijckstraat. De vrijdag voor de start van de werkzaamheden zullen wij bronbemaling aanbrengen aan één zijde van de straat om de grondwaterstand te verlagen. Met deze eerdere start aan de Waarwijckstraat moeten wij de planning en fasering aanpassen, deze hebben wij momenteel tot de bouwvak door gepland. En ziet er als volgt uit:

Waarwijckstraat, starten wij 17 juni en is medio juli gereed.

Rijpstraat, starten wij 24 juni en is medio augustus gereed.

Na de bouwvakperiode informeren wij de bewoners van de resterende straten over der planning. Met deze aangegeven wijziging streven wij ernaar om het totale project binnen de aangegeven planning te realiseren.




Laatste update: 12-11-2019
© Van Gelder