BereikbaarheidDe Jan Mayenstraat e.o. blijven tijdens de werkzaamheden bereikbaar. De woningen en voorzieningen zijn altijd lopend bereikbaar. Gedurende fase 9 zullen de garageboxen aan de Noordzijde van de Dirk Pompstraat bereikbaar blijven middels rijplaten en het trottoir. 

Indien er voor u belangrijke aandachtspunten zijn die van invloed kunnen zijn op ons werk, dan horen wij dat graag. Onder het kopje Online Melding kunt u ons direct een bericht sturen. U kunt ook langskomen op in Inloopspreekuur (zie kopje Inloopspreekuur).
Laatste update: 01-08-2019
© Van Gelder