Een brug op de brugAfgelopen maandag hebben wij als een van de eerste werkzaamheden een tijdelijke brug over de bestaande brug 379 gelegd. Dat is nodig omdat de bestaande brug een aslastbeperking van maximaal 6 ton heeft.

Door deze aslastbeperking was het niet mogelijk om het werk op een normale manier uit te kunnen voeren. De tijdelijke brug kan alle gewichten van het vrachtverkeer ruimschoots aan.

Omdat de tijdelijke brug echter steiler is dan de bestaande brug kan het verkeer er alleen onder begeleiding van een verkeersregelaar gebruik van maken. Dat is dan ook meteen de reden dat de brug nu nog afgesloten is voor de aanwonenden.

Wanneer we vanaf volgende week met het bestaande asfalt aan de slag gaan kan het voorkomen dat gebruikers van de weg tussen 07:00 en 16:00 via de tijdelijke brug worden geleid. Buiten onze werktijden (tussen 16:00 en 07:00) blijft de brug dicht voor het verkeer.
Laatste update: 16-10-2019
© Van Gelder