Eldrikseweg & Barlhammerweg, Laag-Keppel

Eldrikseweg Laag-Keppel Bronckhorst

Locatie


Op donderdag 9 september start Aannemingsmaatschappij van Gelder in opdracht van de gemeente Bronckhorst met de onderhoudswerkzaamheden aan de Barlhammerweg en de Eldrikseweg.

Er worden rode fietsstroken aangebracht. Dit is een laag die in korte tijd aangebracht wordt. De gemeente Bronckhorst heeft voor een stiller en comfortabeler asfalt (Emulsie Asfalt Beton, EAB) gekozen.

Wat gaan we doen?

Binnen de gemeentegrens van de gemeente Bronckhorst worden de werkzaamheden aan bovengenoemde wegen uitgevoerd. Dit houdt in dat we halverwege de Barlhammerweg starten en stoppen ter hoogte van de kruising Eldrikseweg / Pierikstraat. Wij beginnen met het afsteken/schoonmaken van de overgroeide kanten en verwijderen daarna de markering op de Barlhammerweg. Vervolgens wordt het gehele tracé gereinigd en wordt een asfaltemulsie (EAB) over de bestaande verharding aangebracht. Dit werk wordt in verschillende werkgangen uitgevoerd en dit heeft als gevolg dat deze werkzaamheden circa 2 weken tijd in beslag nemen. Als laatste wordt de markering weer aangebracht.

Rode stroken

De gemeente brengt in eerste instantie de rode stroken aan en daarna wordt de belijning aangebracht en de bermen afgewerkt. Hiermee wordt de veiligheid voor de fietsers vergroot.

Het kapotrijden en de soms hoge snelheden zijn bekend en wordt naar gekeken hoe hier verder mee om te gaan. De gemeente beslist, in het najaar, als blijkt dat de bermen weer kapot gaan en de snelheid hoog blijft om op delen bermverharding en bermbeplanting aan te brengen.

Wanneer gaan we dit doen?

We starten donderdag 9 september met de werkzaamheden. De werkzaamheden zijn naar verwachting maandag 20 september afgerond. De werkzaamheden worden zoveel mogelijk uitgevoerd tussen 07:00 en 16:00 uur. De planning is afhankelijk van de weersomstandigheden. Verandert de planning, dan brengen we u op de hoogte.

Wat betekent dit voor u?

Tijdens de werkzaamheden zijn de Barlhammerweg en de Eldrikseweg afgesloten voor verkeer. In deze periode is het op een aantal momenten ook echt niet mogelijk uw woning te bereiken met de auto, en zult u door de berm uw woning moeten bereiken. Wanneer de planning exact bekend is zullen we u ongeveer 2 dagen van tevoren hierover inlichten. Wij vragen u dan ook om op deze dagen de auto buiten het werkvak te parkeren.

Afgesloten tijdens aanbrengen

De weg is afgesloten voor doorgaand verkeer. Bestemmingsverkeer kan doorgaan behalve op de locatie van de werkzaamheden op dat moment. De rode EAB moet namelijk 2 tot 3 uur drogen. Dit maken we duidelijk door pionnen langs de rode fietsstrook en voor inritten te zetten.

Rijdt u in het werkvak? -> Staan er pionnen? -> Dan NIET over de rode strook rijden!

Omdat voor het aanbrengen van de rode stroken de weg schoon moet zijn vragen wij u om in deze periode niet op de weg te rijden met landbouwvoertuigen en transportauto’s die vuil op de weg achter kunnen laten. Hiermee zorgen we ervoor dat het wegdek schoon blijft zodat er een kwalitatief goed product aangebracht kan worden.

Uw bereikbaarheid en veiligheid                                                                                                                      

Tijdens de werkzaamheden is de Barlhammerweg en Eldrikseweg afgesloten voor verkeer. Er kunnen dus momenten zijn dat u overdag niet van of naar uw woning kunt komen. Hebt u een speciaal verzoek (levering, iemand slecht ter been o.i.d.)  of is er een calamiteit? Meld het ons, wij helpen u. 


Contact