Zomerweg, Drempt

Zomerweg Drempt Bronckhorst

Locatie

UPDATE 20-10-2021

De restant van het aanbrengen van de EAB-laag wordt uitgevoerd zodra het weer dit toelaat. 

Op maandag 13 september starten wij in opdracht van de gemeente Bronckhorst met onderhoud aan de Zomerweg. 

Wat gaan we doen?

Tussen de rotonde met de Eekstraat en de kruising met de N314/Torenallee repareren we scheuren en schades. Ook brengen we buiten de bebouwde kom rode fietsstroken aan.

Wanneer gaan we dit doen?

Het werk voeren we uit in twee fases:

Fase 1: reparatie asfalt

Op maandag 13 september frezen we de weg, waarna we op dinsdag 14 september het asfalt aanbrengen. Aansluitend herstellen wij vanaf woensdag 15 september grasbetonstenen in de bermen. Op vrijdag 17 september is fase 1 klaar.

Fase 2: aanbrengen rode fietsstroken

Op 4 oktober reinigen we de weg. Daarna plakken we de lijnen af en brengen het rode asfalt aan. De gemeente Bronckhorst heeft gekozen voor een stiller en comfortabeler asfalt (Emulsie Asfalt Beton, EAB). Op vrijdag 8 oktober is fase 2 klaar.

We werken zoveel mogelijk tussen 07:00 en 16:00 uur. De planning is afhankelijk van het weer. Verandert de planning, dan brengen we u op de hoogte. Tussen fase 1 en 2 is de weg open voor verkeer.

Wat betekent dit voor u?

Tijdens het werk is de Zomerweg afgesloten voor verkeer. Op 14 en 15 september kunt u ook echt niet met uw auto bij uw woning komen. Wel kunt u op die dagen via de berm uw woning bereiken.

Tijdens het aanbrengen van het rode asfalt kunt u ook niet met uw auto bij uw woning komen. Wanneer de exacte planning bekend is lichten we u ongeveer 2 dagen van tevoren hierover in. Wij vragen u om op deze dagen de auto buiten het werkvak te parkeren.

Afgesloten tijdens aanbrengen

De weg is afgesloten voor doorgaand verkeer. Bestemmingsverkeer kan doorgaan behalve op de locatie waar we op dat moment werken. Het rode asfalt moet namelijk 2 tot 3 uur drogen. Dit maken we duidelijk door pionnen langs de rode fietsstrook en voor inritten te zetten. Daarnaast staan verkeersregelaars bij de zijwegen en ingangen van het werkvak.

Rijdt u in het werkvak? -> Staan er pionnen? -> Dan NIET over de rode strook rijden!

Voor het aanbrengen van het rode asfalt moet de weg schoon zijn. Wij vragen u om in deze periode niet op de weg te rijden met landbouwvoertuigen en transportauto’s die vuil op de weg achter kunnen laten. Zo zorgen we voor een goed eindresultaat.

Ophalen huisvuil

In de periode dat wij werkzaamheden uitvoeren kunnen op een aantal momenten het huisvuil niet zoals gebruikelijk opgehaald worden.

Het volgende ophaalmoment wordt gewijzigd:

PMD afval van 14 september wordt verplaatst naar woensdag 15 september verplaatst. 

Over het ophalen van het GFT afvalt van 5 oktober wordt u nog nader geïnformeerd wanneer dit voor u van toepassing is.

Uw bereikbaarheid en veiligheid                                                                                                                      

Er zijn momenten dat u overdag niet van of naar uw woning kunt komen. Hebt u een speciaal verzoek (levering, iemand slecht ter been o.i.d.) of is er een calamiteit? Meld het ons, wij helpen u. 


Contact