Bewonersbrief/folder OS Zeewolde - Datacenter AlmereBetreft

:

Aanleg kabeltracé OS Zeewolde en Datacenter Stichtsekant Almere

Datum

:

19-2-2021

Geachte heer, mevrouw,

In aanvulling op de brief die u eind januari ontving met de globale planning vindt u hierbij aanvullende informatie.

In deze folder gaan wij in op de planning, op uw bereikbaarheid en vindt u de manieren waarop u met ons in contact kunt komen wanneer u nog vragen heeft.

Vanaf maart 2021 gaat Van Gelder Kabel-, Leiding- en Montagewerken B.V. een kabeltracé aanleggen tussen het onderstation (OS) Zeewolde en Datacenter Stichtsekant te Almere. Om dit datacentrum aan te sluiten op het elektriciteitsnetwerk van Liander wordt een kabeltracé van 13 km lang gerealiseerd middels open ontgravingen. Op locaties waar niet gegraven kan worden, worden sleufloze technieken (zoals een boring) toegepast. In grote lijnen ziet de planning er als volgt uit:

Planning

 • Bloesemlaan: maart t/m april 
 • Schollevaarweg: april t/m mei
 • Tureluurweg: mei t/m juni;
 • Nederstichtselaan: augustus t/m september.

De volgende werkzaamheden worden verricht in de berm en/of langs de weg:

 • Inrichten terrein voor kabeltrekken en/of een booropstelling
 • Graven van een sleuf en/of boren van een kabel
 • Zandlaag aanbrengen onder kabels en mantelbuizen
 • Kabels aanleggen inclusief inmeten
 • Kabels aanvullen met zadpakket en aanbrengen met kabelbeschermband
 • Verdichtingsmetingen
 • Aanvullen en verdichten sleuf, overgebleven grond verspreiden over gehele berm en/of afvoeren

Wat betekent dit voor u?

 • U kunt altijd gebruik blijven maken van stroom.
 • Uw woning/inrit blijft altijd bereikbaar.
 • Geprobeerd wordt om overlast zoveel mogelijk te beperken. Voorafgaand aan de werkzaamheden nemen wij contact op met direct aanwonenden over de bereikbaarheid van de percelen tijdens de uitvoering.

Veiligheid

Graag willen wij u, wellicht ten overvloede, erop wijzen dat ons werkterrein geen speelterrein is. We begrijpen dat dit gebied mogelijk een aantrekkingskracht zal hebben op spelende kinderen. Wij zullen er alles aan doen om ons werkterrein goed af te schermen, maar vragen ook uw medewerking om uw kinderen te beschermen.

Wij vertrouwen op een goede uitvoering,

Hoogachtend,

 

Namens Liander N.V.                                                      Namens Aannemingsmaatschappij Van Gelder

 

mw. D. Elmhassani                                                    dhr. D. Susani            

Omgevingsmanager                                                  Omgevingsmanager

 

 

 

 

 

 

Hoe kunt u ons bereiken?

Voor meer informatie zijn zowel Liander als Van Gelder op verschillende manieren te bereiken.

Voor algemene vragen kunt u tijdens kantooruren contact opnemen met Daouia Elmhassani, Omgevingsmanager Datacenter Almere, op het telefoonnummer: 06-13074036. Mochten er in het weekend of ‘s-nachts zich situaties voordoen die niet kunnen wachten tot de kantooruren, dan kunt u het noodnummer bellen: 06-25057686

Voor vragen die specifiek betrekking hebben op de uitvoering van dit kabeltracé kunt u tijdens kantooruren contact opnemen met David Susani.

Tijdens kantooruren kunt u met mij telefonisch bereiken via 06 146 806 72 of stuur een email naar dsusani@vangelder.com

Van Gelder heeft tevens een App beschikbaar gesteld. Via deze app is alle informatie over het werk beschikbaar.

Ook kunt u uw vragen stellen via deze app. De app is te downloaden op                      www.vangelder.com/de-van-gelder-werk-in-uitvoering-app of met behulp van deze code:     

Oók is het mogelijk om op dinsdags, vanaf 9 maart, uw vragen te stellen tijdens het telefonisch spreekuur tussen 10.00 en 11.00 uur. Voor dit spreekuur kunt u bellen met telefoonnummer 06 146 806 72


Bewonersbrief - Folder OS Zeewolde - V5 DEF (v3) (2) Bewonersbrief - Folder OS Zeewolde - V5 DEF (v3) (2)Laatste update: 25-02-2021
© Van Gelder